Търсене

Начало
Избори 2017

ОФЕРТА

 

за публикации/реклама за Избори 2017 година

във вестник „Екип 7“ - Разград
 

 

Възможности за разполагане на рекламата:

  • за политическа реклама се предлагат разграфените карета съгласно приложената графична схема.
  • реклама в размер над предложените разграфени карета се приема по договаряне, но в рамките на предоставените за целта страници.
  • минимален размер за реклама – 50 кв.см и кратно на този размер за по- големи площи.


Тарифи:

  • първа страница – пълноцветен печат: 2.20 лв./кв.см
  • първа страница – пълноцветен печат, до главата: 2.40 лв.
  • вътрешни страници – пълноцветен печат: 1.27 лв./кв.см
  • вътрешни страници – черно-бял печат: 0.80 лв./кв.см


Платени публикации

Допустими са само афиширани платени публикации на цена по тарифата за съответната страница.


Влагане на рекламни материали

Цена за 1 брой вложка: 0.10 лв.


Плащане

Плащането се извършва предварително, съгласно чл.138 от Изборния кодекс, по банков път или в брой, срещу издадена фактура.


Технически изисквания

Размер на колоните:

1 колона – 42.5 мм

2 колони – 89 мм

3 колони – 135.5 мм

4 колони 182 мм

5 колони 228.5 мм

6 колони 275 мм


Рекламата се разработва в редакцията и се публикува след одобрение от страна на възложителя или се предоставя в готов вид от възложителя, но в съответствие с техническите изисквания.

Рекламата може да бъде изпратена на e-mail: vestnik@ekip7.bg или да бъде депозирана и уточнена на място в редакцията. Телефони за връзка: 084 66 16 19; 084 66 04 04.

Срок за депозиране на реклама: до 12.00 часа в деня преди публикацията – за първа страница, и ден по-рано за вътрешна страница.

 

Забележка: всички цени са без ДДС.

 


 


Главен редактор: /М.Ханчев/