shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 15.05.2019 г.
ekip7-small-2019-5-15.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis_zop.jpg
 
Начало
Езиковата гимназия – първа на матурите
10 June 2015

Зрелостниците на ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ в Разград са постигнали най-висок среден успех на матурата по български език и литература – 5.07. Възпитаниците на Езиковата гимназия са първи в областта и на втория държавен зрелостен изпит с общ бал от 5.08.

Втори в класацията се нареждат учениците от ПМГ „Акад. Никола Обрешков“ с успех 4.79 по български език и 5.02 по втория избираем предмет.


Пълните шестици тази година са 17, от тях три са по българския език и литература в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ и три отлични оценки по английски език в – СОУ „Христо Ботев“ - Кубрат, ГПЧЕ „Екзарх Йосиф” и в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“.

По биология и здравно образование има най-много пълни шестици – 9. Седем от тях са в ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, а останалите две в ПГХТБТ „Мария Кюри“ и в СОУ „Христо Ботев“ – Цар Калоян. Една отлична оценка по физика и астрономия има в Математическата гимназия, а една пълна шестица по химия има в ГПЧЕ „Екзарх Йосиф“.

Най-нисък резултат на зрелостния изпит по български език и литература са постигнали възпитаниците на Спортното училище – 2.76, а на другата матура имат успех 2.94.

Сред последните в класацията по успех са възпитаниците на ПГСС „Хан Аспарух“ в Исперих с 3.04 на матурата по български и 2.93 на избираемия зрелостен изпит. Подобен успех са постигали и зрелостниците от ПГСТ „Христо Смирненски“ в Разград с 3.01 на матурата по БЕЛ и 3.02 на втория ДЗИ.

Слабите оценки на тазгодишните матури са 248, като най-много са допуснати по география – 112. Следват двойките по български език и литература, биология и здравно образовании и математика.

Средният успех от държавния зрелостен изпит по български език и литература в Разградска област е 3.88, което нарежда региона отново на последно място в класацията в национален мащаб заедно със Силистра и Ямбол.

Антония КИРИЛОВА
РИО Разград Успех от ДЗИ


Училище

БЕЛ

АЕ

НЕ

ФрЕ

РЕ

МАТ

ИЦ

ГИ

ФИЛ Ц.

БЗО

ХООС

ФА

II DZIБр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

Бр. явили се

Успех

общ успех

1

ПГЗ "Кл. Тимирязев", Завет

22

3,15

16

2,9811

3,19

3,06

2

СОУ "Св.св.Кирил и Методий", Завет

16

3,451

4,41

7

2,99

2

4,35

6

4,02

3,63

3

Гимназия "В. Левски", Исперх

110

3,98

2

4,46

1

3,43

1

2,92

5

4,59

25

4,34

3

4,4

68

4,1

5

4,41

1

4,92

4,17

4

ПГСС "Хан Аспарух", Исперих

70

3,04

73

2,911

4,5

2,93

5

СОУ "Хр. Ботев", Кубрат

44

4,26

7

5,611

3,06

5

4,12

1

4,5

11

4,2

19

4,96

4,56

6

ПГ Кубрат

21

3,07

1

3,78

2

3,25

18

3,45

3,45

7

ПГ по ВМЗ "Ал. Стамболийски", Лозница

58

3,48

15

4,0343

3,57

3,69

8

ГПЧЕ "Е. Йосиф", Разград

119

5,07

73

5,35

3

5,38

3

3,71

1

4,73

16

4,87

3

3,77

2

4,98

1

5,12

16

4,51

2

5,715,08

9

ПМГ "Акад. Н. Обрешков", Разград

95

4,79

30

5,2414

4,72

5

4,1

6

3,83

9

4,51

26

5,485

5,52

5,02

10

СОУ "Хр. Ботев", Разград

15

3,51

2

3,855

3,328

4,42

3,97

11

ПТГ "Ш. Петьофи", Разград

100

3,74

10

4,28

10

3,87

31

3,26

4

3,95

9

4,1740

3,68

3,69

12

ПГИ "Р. Шуман", Разград

106

3,9

6

4,7

1

4,01

13

4,21

1

5,53

84

4,12

4,26

13

ПГО "Ст. Николица", Разград

14

3,2

13

3,41

3,41

14

ПГССХВТ "А. Кънчев", Разград

56

3,08

6

3,16

1

3,75

47

3,49

3,46

15

ПГТС "Хр. Смирненски", Разград

27

3,01

16

2,810

3,38

3,02

16

ТБТ "М. Кюри", Разград

30

3,18

29

3,37

3,37

17

Спортно училище, Разград

10

2,76

4

3,075

2,83

2,94

18

СОУ "Св.св.Кирил и Методий", Самуил

33

3,69

33

4,61

4,61

19

СОУ "Хр. Ботев", Цар Калоян"

22

3,66

2

3,913

3,63

1

4,12

6

4,64

3,96