shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 12.12.2018 г.
ekip7-small-2018-12-12.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
ludogorie.jpg
Начало
3 декември, Ден на хората с увреждания - проблемите с достъпността, образованието и работата
03 December 2008

 

Основните проблеми пред себе си хората с увреждания групират в няколко области - достъпна градска среда, образование на деца в масови училища и трудова реализация.

Според инвалидите в Разград е направено много за достъпната среда, но има да се прави още. Тера инкогнита за тях остава, например, съдебната палата, духовните храмове, магазинната мрежа, офиси и ведомства. Не на малко места подстъпи отвън има, но те не вършат никаква работа като вход към учреждения. Типичен е примерът за подстъпът край профсъюзния дом в Разград.

 

03_12_2008_dostup.jpg Въпросът за посещенията на децата в колички в масови училища са решени в малко училища и най-добре в ОУ „Никола Икономов“.

А трудовата заетост е проблем с особена важност.

Регистрираните безработни с намалена трудоспособност в област Разград са 351, от които младежите до 29-годишна възраст са единадесет. Хората до 50 години наброяват 112, и над 50 години - 228. 206 са безработните, вписани в списъците на бюрата по труда над два пъти.

Ако се съди по изплащаните интеграционни добавки, в Лудогорието инвалидите би трябвало да са 9817. Справката, обаче, за плащани пенсии показва, че инвалидите в региона са 12 568. С други думи една трета от всичките пенсионери са не просто пенсионери. Те са болни пенсионери с право на инвалидна пенсия.

Засиленият контрол по отпускането на този вид плащания показва, че хората наистина боледуват, защото броят на инвалидните пенсии в абсолютни стойности расте, казва директорът на РУ „Социално осигуряване“ Веселин Николов.

Пенсионираните инвалиди преживяват с около 150 лева месечно. Най-ниската пенсия в областта достига размер от 92.53 лева и се полага на болни, които никога не са работили и не са имали възможност да трупат стаж. На 96.47 лева пък „се радват“ поработилите.

Лудогорието може да се похвали и с болни, но богати пенсионери. Общо петима човека стоят захлюпени под определения таван от 490 лева, въпреки че трябва да се разписват на около 600 лева ежемесечно.

 

03_12_2008_si.jpgОбединения

Най-голямата организация на хора с увреждания в областта е Съюзът на инвалидите. Членската му маса наброява 1500 човека. Общинската структура в Разград включва 500 членове. В младежкото звено на организацията членуват 40 души.

Един от най-големите проекти, реализирани от съюза, е „СИБ – модерна европейска организация – коректив и партньор на местната администрация“ по програма ОПАК. Той се проведе на три етапа в шест региона. Първият етап бе в Силистра с представители от Североизточен регион. Участниците от Разград бяха изключително ерудирани млади момичета и момчета. Те спечелиха първо място със своя проект за застъпническа кампания. Ударната сила на разградската група бяха Галин Илиев, Светлана Недкова, Емануил Димитров, Ангелина Стоянова. Във втория и заключителен етап на национално ниво участие взе Галин Илиев – служител в Агенцията по приходите. Неговото представяне получава висока оценка.

Наред със съюзната организация, хората с увреждания поддържат връзка помежду си и посредством глобалната мрежа – обменят знания, инициират общи мероприятия, създават полезни връзки.

 

 

Социалните плащания

На месечна добавка за транспортни услуги, представляваща 15 процента от гарантирания минимален доход в размер на 8.25 лева, имат хората със затруднения в придвижването, тези с намалена работоспособност от 50 до 70 %. Тук се включват бившите първа и втора група инвалидност, както и трета група, но с увредени крайници.

Добавка за достъпна информация – интернет, специални книги и литература, се дава на хора с увреден слух и зрение. Размерът на помощта е 8.25 лева. Толкова се полага и да диетично хранене и лекарства. На парите имат право хората с намалена работоспособност от 71 и над 71 процента.

По 11 лева месечно пък вземат лицата с над 90 процента с чужда помощи и деца със 70 и над 71 % намалена възможност за социална адаптация.

Държавата поема и годишните разноски по издържан обучителен курс на трите групи увредени.

По параграф за балнеолечение и рехабилитационни услуги на лицата с увреденост с и над 90 процента се полагат по 165 лева. Същата сума ползва и придружителят.

Инвалидите от бившите три групи имат право още на такса, която покрива наема им за общинско жилище.

Хората с трайни увреждания, чието придвижване е затруднено, имат право на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно средство в размер на 1200 лева.

Съгласно чл.43 от Закона за интеграция на хората с увреждания, месечна добавка 70% от минималната работна заплата имат право да получават родителите на деца с трайни увреждания до завършване на средно образование, но не по-късно от навършването на 20-годишна възраст.

На тази добавка имат право и семейства на роднини и близки, при които има настанено дете с трайно увреждане, или приемни семейства, които отглеждат деца с трайни увреждания. За област Разград такава добавка получават семействата на 494 деца.

Инвалидите ползват отстъпка и при плащането на данък сгради. Те дължат една четвърт от неговата стойност.

 

 

Галина МАРИНОВА