shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.05.2018 г.
ekip7-small-2018-5-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
РИОСВ – Русе преведе 21 768 лева на община Разград
11 January 2017

21 768 лева е получила община Разград през декември от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ - Русе. Сумата е формирана от санкции, които инспекцията е наложила в предходен период на нарушители на Закона за опазване на околната среда на територията на региона. По закон РИОСВ трябва да превежда 80% от глобите на местните администрации.


Те от своя страна трябва да ги разходват целево – за реализация на екопроекти и дейности по опазване и възстановяване на околната среда. От отчета на РИОСВ за осъществената контролна дейност и резултатите от нея през последния месец на годината е видно, че Разград е общината, която е получила най-много пари от глоби, тъй като общата преведена сума е 22 495.59 лева.

През декември в РИОСВ е получена жалба за замърсяване на язовир „Липник“ от млекопреработвателното предприятие „Имдо“ ООД, собственост на съпругата на бившия депутат от ДПС Даут Осман - Мелиха Осман. Проверката на екоинспекторите не е установила видимо замърсяване на водния обект в участъка около точката на заустване. Установени са бели ивици по брега на язовира, вследствие от замръзване на водата по плитките места. Взети са проби отпадъчни води от предприятието и се очаква получаване и анализ на резултатите от изпитването.

Това е пореден подобен сигнал срещу мандрата в Липник. Първият път беше през 2008 година, когато в язовира измря голямо количество риба. Тогава концесионерът на водоема обвини предприятието. Стигна се до продължително дело, но в крайна сметка Окръжният съд отмени осъдителната присъда от три години условно, произнесена от Районния съд на Мелиха Осман. Декемврийската жалба подсказва обаче, че сагата съвсем не е приключила.

По повод многократни жалби и сигнали за замърсяване на воден обект - сухо дере и общински имоти в землището на село Брестовене, община Завет, причинено от млекопреработвателно предприятие, собственост на „Маклер комерс“ ЕООД, през годината са извършени многократни проверки. Давани са задължителни предписания, които са изпълнени в срок. Поради повишения обществен интерес и значимостта на проблема, РИОСВ е организирала работни срещи с други заинтересовани компетентни институции. В резултат на това и с оглед ефективна експлоатация на действащата Локална пречиствателна станция за отпадъчни води, в дружеството е стартирало изграждането на „Анаеробно стъпало с реактор за биогаз към ПСОВ“. В тази връзка през декември е извършена проверка на място, като е установено изграждане на голяма част от съоръженията и помещенията със съответното оборудване. През отчетния период в инспекцията е получена жалба от жители на Острово за редовно обгазяване на селото от комините на къщите и сградата на кметството, използващи за гориво въглища. Проверка на място е установила обаче, че жалбата е неоснователна.


Димитър КИРИЛОВ