shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 22.06.2018 г.
ekip7-small-2018-6-22.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Институциите настояват за криминализиране на домашното насилие
11 January 2017

Да се криминализира извършването на домашно насилие и да се разкрият кризисни центрове във всички областни градове на страната, за това настояват представители на съда, прокуратурата, полицията, социалните служби, местните власти и образователните институции.


11_01_2017_milkov.jpgТе приеха декларация с конкретни предложения за промени в законодателството, подкрепа за жертвите на домашно насилие, помощ за извършителите на такова и активно въвличане на обществеността.

Специалистите подкрепиха документа по време на Националната конференция „10 години не спираме да противодействаме на домашното насилие“. Тя беше организирана от Сдружение „Център на НПО в Разград“, в изпълнение на проекта „Домашно насилие – проблемът на цял един род“.

Участниците в събитието изведоха като необходимост инициирането на законодателна промяна, която да гарантира сигурността на жертвите на домашно насилие, ако впоследствие те оттеглят молбата си от съда.

По време на дискусиите се открои липсата на единен регистър за жертви и извършители на домашно насилие, който би могъл да даде систематизирана информация по проблема и по този начин да се увеличат възможностите за превенция. Специалистите се обединиха около идеята жертвите на домашно насилие доброволно да се регистрират в Дирекция „Социално подпомагане“, за да се проследява техния случай от социален работник и след приключване на възстановителната програма.

Като негативна тенденция беше изведена практиката семейните лекари и центровете за спешна помощ да отказват да издадат документ, който да удостовери констатираните увреждания или следи от насилие, независимо че според разпоредбите на ЗЗДН всеки медик е длъжен по искане на жертва на домашно насилие да издаде свидетелство. По тази причина участниците в дискусията предложиха с нормативна промяна в закона, центровете за спешна медицинска помощ, лекарите и здравните работници да бъдат задължени да информират полицията и социалните служби при наличие на данни за упражнено насилие.

Друг приоритет в приетата декларация е гарантирането на сигурността на децата, жертви на домашно насилие, в това число и след оттегляне на вече подадена молба до Районен съд. Специалистите предлагат при издадена заповед за незабавна защита, жертвата лично да информира педагозите в училището или детската градина, които посещава детето, в случай че заповедта засяга и неговата сигурност.

Представителите на институциите се обединиха още около идеята за пилотно прилагане на програма за диалог между жертви и извършители, както и продължаване на процеса на развитие на социален капитал за превенция на домашното насилие.

Не на последно място работещите в сектора настояват да се организират широки консултации за оценка на прилаганите до момента програми за превенция на домашното насилие, които се координират от Министерство на вътрешните работи. Сред предложенията е и включване на всички заинтересовани институции и неправителствени организации в подготовката на Националната програма за превенция на домашното насилие от МВР.

Антония КИРИЛОВА