Търсене

Начало Новини Ангел АНГЕЛОВ: Жална ни майка, щом и прокуратурата не чете закона
Ангел АНГЕЛОВ: Жална ни майка, щом и прокуратурата не чете закона
10 March 2017

 

Жална ни майка, щом и прокуратурата не чете закона и не го спазва. Това заяви исперихчанинът Ангел Ангелов пред „Екип 7“, след като научи, че Районната прокуратура в Исперих е отказала да образува наказателно производство по сигнала му за допуснати нередности от длъжностни лица в местната общинска администрация.

Както през септември миналата година разказахме, Ангелов е поставен в ситуация да доказва в съда, че е собственик на имот, за който има документи и никога не е продавал. С подобен казус година по-рано към „Екип 7“ се обърна и исперихчанинът Валери Петков.

 

Съседи на Ангелов поставили оградни мрежи на имотите си по такъв начин, че навлезли в терена му. Комшиите му от ляво – с метър и половина, а тези от дясно – с пет метра.

При промени в подробния устройствен план на града през 1979 и 2001 година, въпросните мрежи служителите от техническата служба в общината са отразили като граници. Така при последвали продажби на неправомерно нарасналите парцели, в нотариалните актове на новите собственици били вписани границите по скиците, предоставени от кадастъра.

През лятото на 2015 година Ангелов решил, че ще прехвърли имота на сина си в размерите по нотариалния му акт – 590 кв.м. Подал заявление до кмета за частично изменение на устройствения план. Главният архитект Милен Йоцов излязъл със становище, че искането му е законосъобразно и следва да се промени местоположението според плана от 1948 година. Ангелов възложил изготвянето на проекта на лицензирана фирма и в края на 2015 година внесъл в общината готовия проект. Седемчленна комисия, председателствана от Йоцов и включваща служители на общината, озаглавена Общински експертен съвет по устройство на територията, разгледала проекта за изменение, но не го одобрила с мотива, че има възражения от съседите. Казали на Ангелов да си търси правата по съдебен ред.

Исперихчанинът твърди, че едно от възраженията е подправено, тъй като е подписано от жена, която отдавна не живее в града. Още миналата година Ангелов от страниците на вестника обяви и че комисията, отхвърлила проекта му, е нелегитимна, тъй като един от членовете й - началникът на „Териториално селищно устройство“ в община Исперих инж. Халюк Хюсеин е компютърен специалист по диплома, и няма правоспособност по геодезия и строителство.

По този повод подаде и сигнал до няколко институции. Преписката, образувана в ОД на МВР-Разград, била изпратена до прокуратурата в Исперих. Искането на Ангелов било

Йоцов и Хюсеин да бъдат отстранени от длъжност – първият, защото изготвя документи с невярно съдържание, а вторият - защото не отговоря на изискванията, за да заема този пост.

След като се е запознал с материалите по преписката обаче, прокурор Пенчо Минков е отказал да образува наказателно производство. Той е посочил, че въпросната общинска комисия всъщност не е отхвърлила проекта на Ангелов, а не го приела за разглеждане по същество до решаване на спора за определяне на границите по съдебен ред. Минков е приел още, че протоколът от заседанието не е с невярно съдържание или неистински поради липсата на геодезист в комисията.

Колкото до правоспособността на Халюк Хюсеин, според прокурора той отговаря на изискванията за заеманата длъжност. Същият успешно бил издържал всички етапи на конкурса за поста и отговарял на „минималните и специфични изисквания, съгласно Заповед№794/18.07.13 на кмета на община Исперих и „Класификатор на длъжностите в администрацията“, приет с ПМС №129/26.06.12“.

Според Ангелов обаче вътрешната кметска заповед е в противоречие с по-висшестоящ нормативен акт, какъвто е Законът за кадастъра и имотния регистър, с който именно е трябвало да се съобрази прокуратурата при произнасянето си.

В чл.17 ал.1 на Закона се казва, че „правоспособно лице по геодезия, по картография или по кадастър може да бъде физическо лице, което има завършено висше образование по геодезия с образователно-квалификационна степен магистър-инженер или призната професионална квалификация по геодезия по реда на Закона за признаване на професионалните квалификации и има най-малко двегодишен стаж в областта на кадастъра, съответно в областта на геодезията или картографията“. Добре е прокурорът първо да го прочете и тогава да издава постановления, коментира Ангелов и обяви, че ще обжалва отказа и ще иска среща с новия окръжен прокурор на Разград.

Мила КЮЛЮМОВА