shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.05.2018 г.
ekip7-small-2018-5-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Франкофонско сдружение бе учредено в Разград
13 March 2017

„Приятели на Франция – Разград“ е името на новото франкофонско сдружение, учредено в града в месеца на франкофоните на събрание, което се проведе в кафе „Лира“ в Музикалния дом „Железни струни“. Седалището на сдружението с нестопанска цел е на адрес: Разград, ул. „Антим I“ N 1. За председател на сдружението бе избрана Цонка Донева – дългогодишен учител по френски език в ПГПЧЕ и активен организатор на франкофонски инициативи в Разград.


13_03_2017_franse.jpgЧрез създаването на франкофонското сдружение се осъществява приемственост по отношение на секция „Франкофони“ на закритата вече „Асоциация за световно партньорство“ с председател Йосиф Иванов, чиито заслуги бяха изтъкнати от Цонка Донева - дългогодишен учител по френски език, доайен на франкофонията и разпространението на френския език и френската култура в града, инициатор за побратимяването на Разград с френския град Шалон ан Шампан, организатор на езиковите стажове във френския град.

На учредителното събрание бяха избрани управителен съвет, контролен съвет, приет бе устав на сдружението. Ето и съставът на гласувания с пълно единодушие управителен съвет: председател - Цонка Донева и членове: Виктор Пенков, Йорданка Георгиева, Веселина Йотова и Йордан Димитров – активни радетели на френския език и френската култура в Разград. За членове на контролния съвет бяха избрани също активни франкофони: Людмил Спасов, Йовка Димова и Дамян Христов. Почетен член на Сдружението стана Елка Миланова – директор на „SG Експресбанк“ – клон Разград, която винаги се е включвала и е помагала за франкофонските дейности в града. Членове на новото сдружение са още Йосиф Иванов, Ремзи Осман, Антония Душкова, Антоанета Костадинова.

Всеки, който желае, подавайки заявление, би могъл да стане член на новоучреденото франкофонско сдружение. Не е задължително владеенето на френски език. Достатъчни са интересът към френската култура и желанието за нейното разпространение.

Бяха приети основните цели на сдружението: да работи за утвърждаване, разширяване и усъвършенстване на връзките с побратимения френски град Шалон ан Шампан чрез взаимни посещения на групи,съвместни инициативи и културен обмен; да съдейства за разпространяването на френските културни ценности и традиции и за запазването на традициите в изучаването на френския език; да организира срещи, изложби,чествания на бележити дати на Франция и франкофонското общество у нас и български такива в Шалон ан Шампан, Франция.

Първата дейност, която ще залегне в програмата на новото сдружение е отбелязване на Международния ден на франкофонията, който е 20 март.

 

Веселина ЙОТОВА