shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.04.2018 г.
ekip7-small-2018-4-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Проучват доходите и условията за живот в Лудогорието
15 March 2017

През март 2017 г. Националният статистически институт стартира провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2017“. Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната.


В съответствие с годишната програма на Евростат за модернизация на социалната статистика през 2017 г. част от домакинствата, които са участвали в анкетата четири последователни години, ще бъдат посетени за пета поредна година, а тези, които са участвали пет последователни години, ще бъдат посетени за шеста поредна година. С промяната се цели да се получат по-добри оценки на продължителни явления (например постоянен риск от бедност за по-продължителен период).

В периода март – май 2017 г. избраните чрез случаен подбор домакинства в област Разград ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта. Освен областния център Разград, ще бъдат посетени и анкетирани домакинства от следните населени места: Исперих, Кубрат, Завет, Цар Калоян, с. Самуил, с. Острово, с. Брестовене, с. Осенец, с. Раковски, с. Гецово, с. Стражец, с. Каменово, с. Просторно, с. Веселец, с. Драгомъж, с. Бърдоква, с. Конево, с.Севар, с. Голяма вода и с. Старо селище.

Анкетьорите, които посещават домакинствата, са задължени съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената от тях информация. Същите ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториално статистическо бюро – Север с вписани две имена и тяхната длъжност в състава на отдел „Статистически изследвания – Разград“.