Търсене

Начало Искам думата Ангел Ангелов преди да си търси правата, да си помисли спазва ли си задълженията
Ангел Ангелов преди да си търси правата, да си помисли спазва ли си задълженията
19 March 2017

Уважаема редакция, уважаема г-жо Кюлюмова, запознах се с поредната Ваша статия, написана на базата на факти, предоставени от нашия „многоуважаван“ съгражданин Ангел Ангелов, и след кратко колебание реших отново да се възползвам от правото си на отговор.


Не само на мен, но и на повечето, живеещи в нашия град прави впечатление неговата ултра наглост. Все пак искам да знаете, основната причина за калта и помията, която той почна да хвърля върху мен е, че изменението на ПУП – ПР /план за регулация/, което той искаше, единодушно не мина на ОЕСУТ /Общински експертен съвет по устройство на територията/. Пред това, когато му дадох положително становище /което никога няма да отрека беше моя грешка, защото по-законосъобразното беше да му направя отказ/ го предупредих: „Ангеле, все пак искам да знаеш, че твоят ПУП няма да бъде приет, тъй като по всяка вероятност ще има възражение от страна на твоите съседи“, на което той ехидно ми отговори: „Йоцов, ако ти управляваш краден автомобил и се установи кой е собственикът му, няма ли да му го върнеш?“. На свой ред аз му казах, че едното няма нищо общо с другото.

Ако бях настоявал неговият ПУП да бъде приет, щеше да се стигне до съд, където заповедта на кмета щеше да отпадне, а аз може би щях да бъда уволнен дисциплинарно от работа, поради факта, че подвеждам своя работодател. Това предполагам не го знаете – нали?

В този случай Ангел Ангелов щеше ли да се обърне към медиите в моя защита?!

За това че не е станало по неговата гайда, трябва да си го изкарва на главния архитект на Общината и на инж. Халюк Хюсеин.

Това, което твърди, че Комисията е нелегитимна е абсолютно невярно, тъй като на този ОЕСУТ присъстваха и двама външни лицензирани проектанти геодезисти, което съгласно чл. 6 ал.2 от ЗУТ е допустимо. Последните също дадоха отрицателно становище за неговия ПУП. По-скоро най-вероятно е да има грешка в самия му нотариален акт.

След като обвинява прокуратурата, че не чете закона, да е учил навремето за прокурор.

Без да е ни най-малко компетентен, мен ме обвини, че разрешавам „опасни“ строежи, а не си е дал сметка за неговите незаконни свинарници, построени в имота, който притежава в Китанчево, община Исперих. Става въпрос за УПИ III-413, кв.63, който е идентичен с УПИ IV-131, кв.47 по предходния ПУП на населеното място, когато е изповядана сделката. Ако не от актуалната скица /където пише неидентифицирана собственост по простата причина, че когато е правено геодезическото заснемане той не е бил на място/, това се вижда от разписния лист. Като ги е изграждал без необходимите строителни книжа, поне да е проявил малко строителна култура, а не да строи на самата улична регулационна линия, което е недопустимо не само, съгласно ЗУТ, но и по предхождащите го ЗТСУ и ППЗТСУ.

Или както се казва в онази поговорка „Тръгнал крадецът да вика „Дръжте крадеца!“. Само че в този вик се прокрадва и много истерия.

След като е решил със своите проблеми да занимава Окръжна прокуратура – Разград, необходимо е последната инстанция да се запознае и с беззаконията, които е извършвал и той. Добре е още Ангел Ангелов да знае, че преди да си потърси правата, трябва да си даде сметка дали си е спазвал задълженията ?!?

С уважение: арх. Милен ЙОЦОВ, гл. архитект на община Исперих


Бел. ред. - С публикуването на това право на отговор „Екип 7“ се оттегля от спора между Ангел Ангелов и архитект Милен Йоцов.