shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 22.06.2018 г.
ekip7-small-2018-6-22.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Абсолютен ръст на незабавните производства отчете прокуратурата
10 April 2017

Абсолютен ръст на незабавните производства в Разградски съдебен окръг през 2016 г. спрямо предходните години отчетоха от Окръжната прокуратура. Данните бяха обявени на отчетното събрание на обвинителите в края на миналата седмица, в което участие взеха заместник главните прокурори Пенка Богданова и Мария Шишкова, завеждащата отдел „Административен“ при ВКП Славка Славова и заместник административният ръководител на Апелативна прокуратура - Варна Вилен Мичев.


10_04_2017_prok.jpgКато положителен бе оценен фактът, че само две от новообразуваните незабавни производства са били преобразувани за разследване по общия ред поради фактическата им и правна сложност, а всички останали са решени като незабавни. Като бързи през 2016 година са разследвани 217 производства, от тях 206 новообразувани.

За престъпления против собствеността са били образувани 530 досъдебни производства, което е 40% от общия брой, най-голям е делът на кражбите - 55.7 на сто. С 35% са се увеличили измамите, като пострадалите от имуществени посегателства са 354 физически и 58 юридически лица.

Общоопасните престъпления заемат второ място в съдебния ни район, като тук най-голям дял имат деянията, свързани с шофиране в пияно състояние и при временно лишаване от правоуправление.

За престъпления против личността са образувани 137 досъдебни производства, те имат лек ръст, тъй като за 2015 година са били 129.

За престъпления против стопанството са образувани 117 досъдебни производства за престъпления против стопанството. Както и в предишни години, обекти на престъпно посегателство са електроразпределителни дружества и горски стопанства.

Незначителен ръст има и при документните престъпления, които са 60. Сред криминалните деяния против финансовата, данъчната и осигурителната система най-често срещано е укриването на данъци.

Сред големите плюсове на Окръжната прокуратура в Разград е това, че в съдебния ни район няма неприключени в срок досъдебни производства. И в четирите прокуратури те са внасяни в съда преимуществено с обвинителни актове. Освен това през 2016 година няма прекратени по давност досъдебни производства срещу известен извършител, а на съд са били предадени 844 лица, което ръст с 14 на сто.

Осъдените и санкционирани лица от държавното обвинение в Разград са 838 при 714 през 2015 г., като с влязъл в сила съдебен акт са 793 души при 655 за предходния период.

В изпълнение са били приведени влезли в сила съдебни актове спрямо 398 лица с общо 428 наказания – присъди, споразумения, решения и определения. 109 са осъдените с наказание „лишаване от свобода“, 118 са били лишени от права, а 182 са наказани с пробация.