shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.05.2018 г.
ekip7-small-2018-5-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Близо 400 дела са разгледали тримата административни съдии в Разград
12 April 2017

200 административни и 160 касационни дела са били образувани в Административен съд – Разград миналата година, 35 са били висящите производства от 2015 година. Така общият брой на разгледаните дела през 2016 година е 395. Това става ясно от отчетът на институцията, който в петък магистратите представиха официално.


Гости на събранието бяха Йордан Константинов, председател на първо отделение от Първа колегия на Върховния административен съд, Ваня Анчева, завеждаща седмо отделение от Втора колегия, както и представители на органите на съдебната власт от Разградски регион.

За поредна година данните за срочност на висящите производства и качество на постановените съдебни актове са много добри в сравнение с тези за административните и общите съдилища в страната, отчетоха магистратите.

По протест на Окръжна прокуратура – Разград през 2016 година на производство са били 20 дела против наредби на общинските съвети в областта.

От другите административни дела срещу индивидуални административни актове най-много са били тези по Закона за държавния служител и Закона за МВР - 24, следвани от делата по ЗМСМА – 20 и тези по ЗУТ и Закона за кадастъра и имотния регистър - 15.

От касационните дела най-много има по жалби срещу решения на Разградския районен съд -124. Следват оспорените актове на Исперихския районен съд - 24 и на Кубратския районен съд, които са били 20. Гледани са и дела срещу актове на съдилища извън нашия район.

Най-много са делата срещу наказателни постановления на областния отдел „Автомобилна администрация“ за нарушения по Закона за автомобилните превози – 40, отчитат от съда. Следват оспорванията на актове на ОД на МВР, на Дирекция „Инспекция по труда“ и т.н.

С минимални изключения производствата са приключени в предвидените по закон срок, а забавянето при останалите е било по независещи от съдията причини - нередности в жалбите, затруднения при определяне на вещи лица и изготвяне в срок на заключенията им.

От общо свършените 357 дела по същество са решени 285, 72 са прекратените производства.

При постановени 133 съдебни акта, жалбата или искът са уважени изцяло по 102, по 26 оспорването е отхвърлено, а по 5 частично уважено.

Решенията и определенията по 159 от приключилите през годината 192 административни дела са подлежали на обжалване пред Върховния административен съд. Жалби обаче са постъпили по едва 37 или по 23% от тях, което показва че постановените актове са справедливи и добре мотивирани, предвид това че страните не са опитали да ги оборват.

През отчетната година има резултат по 53 дела, чиито актове са били обжалвани, като изцяло са отменени или обезсилени решения по 6 дела, по 2 дела са частично отменени, а по останалите 32 дела решенията са изцяло потвърдени. От атакуваните 13 определения за прекратяване на производството 12 са оставени в сила, а едно е частично отменено.

Мила КЮЛЮМОВА