shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 20.04.2018 г.
ekip7-small-2018-4-20.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Наредбата на Община Разград за детските градини влиза в съда
12 April 2017

Наредба № 27 за условията и реда за записване, отписване и приемане на деца в общинските детски градини на територията на Община Разград влиза на контрол в Административния съд.

Делото е насрочено за средата на май и е образувано по протест на Окръжната прокуратура, която иска отмяна на част от разпоредбите.


Оспорват се текстове от четири члена в наредбата - чл. 16, ал.1, т.5 и 6, чл. 22, ал.3, т.2, чл.32, ал. 4, 5 и 6 и чл. 33, ал.1, т. 4, става ясно от съобщение, публикувано на сайта на съда.

Според прокуратурата незаконно местната власт е разписала, че при подаване на заявление за постъпване на дете в градината родителите са длъжни да приложат документи за наличие и липса на задължения към Община Разград и за неплатени такси в общинските детски градини на територията на общината.

Оспорва се и текстът, според който при записването с предимство се ползват деца на родители и настойници, работещи в детската градина.

На съдебен контрол ще минат и три алинеи от чл.32, в които се казва, че „преместване на дете от една в друга детска градина на територията на община Разград е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина...“, „Директорът на приемащата детска градина ... задължително извършва проверка в електронната система за присъствие на детето в електронния регистър и ако детето е записано там, изисква от родителите/ настойниците/ да представят документ за липса на задължения за ползване на детска градина на територията на община Разград, издаден от предходната детска градина“, а „При липса на такъв документ детето не може да бъде записано в друга детска градина на територията на община Разград“.

Според прокуратурата в противоречие със закона е и чл.33 ал.1 т.4 от Наредбата, според който децата от първа и втора група се отписват „при неразплатена такса за ползване на детска градина до заплащането на дължимите суми“.

Първото заседание по процеса е на 16 май от 10.30 часа, а от Административен съд-Разград съобщават, че всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към оспорването или да встъпи като страна до началото на устните състезания при всяко положение на делото.

Мила КЮЛЮМОВА