shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.05.2018 г.
ekip7-small-2018-5-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
На етикет и добри обноски се учат в Автото
19 April 2017

За първа година в Професионалната гимназия по транспорт и строителство „Христо Смирненски“ има група за извънкласна дейност „Как да се обличам и държа в обществото?“ по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза І“. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.


19_04_2017_etiket-2.jpgИзвънкласната дейност с ръководител Кремена Русева е създадена да бъде изцяло в помощ на учениците при усвояване на основните правила за общуване и добри обноски, а също и за формиране на естетически усет. Целта е да се придобият социален опит, умения за общуване, стремеж към равновесие и хармония, зачитане на другия и уважение към себе си. В тематичното разпределение са включени теоретични и практически занятия. Учениците отделят време за посещения на изложби, музеи, спортни и културни прояви, общоградски тържества. Така те имат възможност да отработят поведение, адекватно на обстановката, в която попадат.

По време на годишната продукция на дейността учениците направиха обзор на наученото и си припомниха основните правила на поведение, които са необходими и допринасят за етичните отношения между хората. Гости бяха Татяна Радева, старши експерт в РУО, Красимира Петкова, директор на ПГО „Станка-Николица Спасо-Еленина“, инж. Димитричка Ангелова, директор на ПГТС „Христо Смирненски“, учители и ученици в професионалната гимназия.