Търсене

Начало Искам думата Да опитаме да ограничим намаляването на населението в Лудогорието
Да опитаме да ограничим намаляването на населението в Лудогорието
24 April 2017

Само за една година жителите на Разградска област сме се стопили с 1839 души е отчел Националният статистически институт в последното си проучване. Това се равнява на едно от малкото големи села в региона.


senol_ahmedov.jpgТази тъжна статистика би трябвало да накара местните ни управници да зарежат за момент всякаква друга работа и да насочат вниманието си към запазване на броя на оставащото население, прилагайки спешни мерки за подобряване на здравния му статус, житейско благополучие и нормално ежедневие. За това обаче трябват сериозни управленски решения. Като се започне от реализацията на младите хора на трудовия пазар и създаване на добри условия за тяхното развитие, облекчени процедури за намиране на работа, данъчни облекчения в първите години на решилите да правят бизнес и откриват работни места в региона, качествено здравеопазване.

Най-вероятно по-голямата част от тези 1839 души са емигранти, решили да търсят късмета си в други държави, а друга част просто са се поминали. Ако сме безсилни пред смъртта, то можем да положим старание да запазим доколкото може поне младите и хората на средна възраст да останат да се трудят и живеят тук, в Лудогорието.


Шенол АХМЕДОВ