Търсене

Начало Искам думата Властта в Исперих е абсолютно безхаберна по проблема с бездомните животни
Властта в Исперих е абсолютно безхаберна по проблема с бездомните животни
26 April 2017

Уважаема редакция, дейността на Сдружение „Помощ за животните – ДАРА“ - София е посветена на каузата за защита и хуманно отношение към бездомните животни. Популацията на бездомни животни в Исперих, жестокото отношение към тях, изразено в разпространение на отрова, която причини смъртта на много животни в периода септември 2016 – февруари 2017 г. и липсата на адекватни мерки от страна на общинското ръководство за овладяване популацията ни провокират да се обърнем към Вашия уважаван местен вестник, за да направим обобщение за случилото се към този момент с надежда за промяна и ефикасен контрол.


По Закона за достъп до обществена информация получихме обезкуражаващи сведения по Програмата за овладяване популацията на улични кучета на община Исперих за 2016 г. Те показват, че е извършена работа поне по протоколи, а именно, поставяне на ваксини и обезпаразитяване на 53 бездомни кучета. От информацията е видно, че през 2016 г. не е извършвано кастриране на бездомни кучета, макар в Програмата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в общината, като точка първа от Методологията да е записано, че ще се извършва „кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета.”

Тази информация звучи като подигравка с населението, което е принудено ежедневно да съжителства със стотици бездомни и гладни животни, които, освен всичко друго, формират и глутници по време на размножителния си период. В голямата си част хората се грижат кой както може за кучетата и котките по улиците, макар това да е задължение на Общината.

Особено внимание обръщаме на факта, че за 2016 г. за цялата община, която включва града и околните села, има регистрирани три кучета, за които е платен (надяваме се) невисокият данък. Тази фрапираща цифра сама по себе си говори, че популизмът и безхаберието са взели превес в община, която не желае да работи и не прилага адекватно приетата от нея програма за овладяване популацията на бездомни животни. В града и в момента има глутници бездомни, некастрирани животни, които продължават да се размножават. Липсва регистър и водене на строга отчетност на домашните кучета и плащане на необходимата такса, която е нищожна, но би подпомогнала бюджета на общината относно изпълняване на тази прословута програма, която е написана само на хартия. Нестимулирайки регистрирането на домашни кучета, Общината косвено допринася за това небрежните стопани да захранват улицата с бездомни кучета. А решаването на проблема с бездомните кучета трябва да започне именно от Общината.

Към датата, когато отправихме нашето питане до общината, още не бяха изготвени отчетите за извършената дейност по програмата за овладяване на популацията за 2016 година. В момента подготвяме ново питане, за което може би отново ще получим отговор за свършена работа, от която обаче резултатите са видни, а те са, че резултати липсват. Общинското ръководство с неумението или нежеланието да се справи с този дългогодишен проблем, успешно раздели жителите си на мразещи и обичащи животните, както и успя да ги настрои както срещу себе си, така и един срещу друг. Ресорният заместник-кмет Николов подаде своята оставка, което в никакъв случай не е с отрицателен знак по отношение проблема, тъй като за времето на пребиваването си той не се справи с него. По сигнали на жители на града той бе потърсен от журналисти от националното радио, за да даде своята гледна точка, която се изразяваше в жизнерадостно отхвърляне на въпросите, касаещи извършени престъпления, а именно наличието на отровени животни, чиито трупове бяха умело и навременно извозвани.

По сигнали на граждани до Окръжна и Районна прокуратура във връзка с масовото тровене на бездомни животни бяха заведени преписки в РУ на МВР, като впоследствие прокуратурата отказа образуване на досъдебно производство. Жители на града, които в социалната мрежа Фейсбук бяха споделили снимки на труповете на умъртвените животни и които разказват за агонията на умиращи по улиците бездомни кучета и котки, на която са били свидетели, вече са наясно с нуждата от навременни сигнали до правоохранителните органи за установяване причината за евентуална смърт на нови животни.

Лошата организация на работа или неработещата общинска администрация по отношение на този проблем биха довели отново до тровене на бездомни животни (което е престъпление по НК и се наказва с до 3 години затвор и с глоба до 5 хиляди лева) и до буквално задръстване със сигнали до районното управление на полицията в града. Нашата организация работи за налагане и спазване на Закона за защита на животните. Ежедневно оказваме съдействие на жители на Исперих, които ни търсят за помощ и юридически съвети относно бъдещо справяне с проблема с уличните кучета. Нашата организация се надява на навременен ангажимент от страна на Община Исперих за прилагане на приетата от самата нея програма за овладяване популацията на бездомни животни и започване на мащабна кастрационна програма като бъдат сключени договори с местни ветеринари. Така по-прозрачно ще се усвояват парите по програмата и ще се утвърди отговорността на местната власт както към животните, така и към хората.


Сдружение „Помощ за животните - ДАРА“, София