shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 22.06.2018 г.
ekip7-small-2018-6-22.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Удължават предоставянето на топъл обяд до края на 2019 година
12 May 2017

На 2 май 2017 година е подписано допълнително споразумение към договор между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ и Община Разград , с което срокът по предоставянето на топъл обяд по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица се удължава до 31 декември 2019 година.


Осигурените средства за хранителни продукти за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.50 лв. за ден. Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на договора възлизат на 83375 лева за закупуване на хранителни продукти за 50 лица и не повече от 5527. 75 лева за административни разходи и 5527.75 лева за съпътстващи мерки.

Основната дейност по договора е осигуряване на топъл обяд, включващ предоставяне на супа, основно ястие и хляб за 50 лица от следните основни целеви групи:

лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане“; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

скитащи и бездомни деца и лица.

В момента дейностите по предоставяне на храна за обяд се извършват и в рамките на договор между Община Разград и Фонд „Социална закрила“ за реализиране на социалната услуга „Обществена трапезария“ целогодишно от 1 януари до 31 декември 2017 година също за 50 лица в риск. С анекс от 13 март тази година е изменена уговорената цена на посочения договор на база промяна в стойността на храноден за едно лице от 2.30 лева на 2.90 лева/включваща 2.50 лева за храна и 0.40 лева за режийни разходи/.