shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 25.05.2018 г.
ekip7-small-2018-5-25.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Община Разград обяви мегапоръчка за над 4 500 000 лева
15 May 2017

Община Разград обяви обществена поръчка за избор на изпълнители за извършване на строително-ремонтни работи по проект „Паркоустрояване на зелени площи в жк „Орел“ по две обособени позиции“.

Първата позиция предвижда І етап от благоустрояването и паркоустрояването на междублокови пространства в по-голямата част от квартала, а втората касае изграждане и възстановяване на зелената среда в южен парк „Орел“.


Общата прогнозна стойност на поръчката е 4 573 141.78 лева без ДДС. Финансирането на проекта е в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. За първата позиция сумата е в размер на 3 914 593.98 лева и включва следните дейности: изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и паркоместа за живущите; изграждане на енергоспестяващо вътрешноквартално осветление; изграждане на детски площадки и спортни площадки в междублоковите пространства.

По втората позиция за южния парк, чиято стойност е 658 547.80 лева, са предвидени дейностите паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на парково осветление и скейтборд площадка.

Основните критерии за оценяване на фирмите, които подадат документите си са: организация за изпълнение на поръчката – тежест 60, срок за изпълнение – 10 и цена – 30.

Срокът за получаване на оферти или заявления за участие е до 17.30 часа на 13 юни, а на следващия ден от 10.30 часа в зала 102 в общинската администрация ще започне отварянето на пликовете с предложенията на кандидатите.


Димитър КИРИЛОВ