shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 16.05.2018 г.
ekip7-small-2018-5-18.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
И двете общински дружества отчитат печалби
16 May 2017

И двете разградски търговски дружества със 100% общинско участие са приключили 2016 година с положителен финансов резултат, става ясно от докладната записка на председателя на бюджетната комисия в ОбС – Разград Радиана Димитрова, която ще се гласува на предстоящата сесия.


През миналата година „Диагностично-консултативен център – І – Разград“ /ДКЦ/ ЕООД, с управител д-р Николай Денев, е реализирало 583 263.98 лева приходи. Най-големият относителен дял от 50.84% в постъпленията на ДКЦ се падат на специализираната извънболнична медицинска помощ по договор с РЗОК. 27.12% от приходите са от медико-диагностична дейност по договор с РЗОК, а на трето място се нареждат платените прегледи и изследвания, чийто дял е 9.33% от общите приходи на ДКЦ. Останалите приходоизточници – потребителски такси, профилактични прегледи, наеми, лихви и други са със значително по-нисък относителен дял.

Разходите за миналата година са в размер на 583 337.04 лева. В резултат на това нетната печалба е размер на 3148.75 лева.

За отчетния период размерът на нетните приходи на „Общински пазари – Разград“ ЕАД, с изп.директор Деяна Колева, възлиза на 330 696.82 лева. Разходите са същия период са 319 029.17 лева. Чистата печалба след приспадане на данъците за 2016 година е 40 576.99 лева. За сравнение - през 2015 година печалбата е 19 902.43 лева. Според докладната записка обаче реалната печалба за 2016-та е значително по-ниска от отчетената. Това се дължи на обстоятелството, че са признати приходи в размер на 32 000 лева, които са неизплатено задължение към доставчик поради неизпълнение на клаузи в договор.

Освен приемането на финансовите отчети на двете дружества, на заседанието си на 23 май общинските съветници ще освободят от отговорност управителя на ДКЦ и членовете на Съвета на директорите на „Общински пазари“.