Търсене

Начало Новини Община Разград ще строи жилища за бедни
Община Разград ще строи жилища за бедни
19 May 2017

След около три години десетки разградчани, към които съдбата не е била благосклонна и са изпитали на гърба си какво е да си беден, болен или бездомен, ще имат шанса да усетят уюта и комфорта на чисто нов обзаведен апартамент.


19_05_2017_bedni.jpgТова ще стане след реализирането на проекта за строителство на 4 триетажни жилищни блока с по 4 апартамента на етаж в тях или общо 48 жилища с различна площ, който Община Разград ще внесе през юни. Проектът е по инвестиционния приоритет „Социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“, който касае изграждането на социални жилища, и е на обща стойност 2 422 000 лева.

От местната администрация уточниха, че сградите ще бъдат изградени на празния терен над старите турски гробища в югоизточната част на жк „Орел“.

Едно от задължителните изисквания да бъде одобрен проекта е общинският съвет да приеме нова Наредба №29 за реда и условията за настаняване под наем в социални жилища, каквато докладна записка ще бъде гласувана на заседанието на местния парламент на 23 май. В документа точно са дефинирани целевите групи, които ще имат право да бъдат картотекирани като кандидат-новодомци. Най-общо това са бездомни хора, родители с деца с влошено здравословно състояние и хора в риск от бедност и социално изключване.

В Наредбата са конкретизирани детайли от изискванията за всяка целева група.

Подробно са посочени условията и реда за картотекиране и настаняване в социалните жилища. Към лицата и семействата, които отговарят на условията за настаняване има и изисквания, сред които - да са търсили работа през последните 12 месеца, да не са отказвали предлагана работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация и други курсове; лицата над 16 години да са завършили поне начално ниво на основно образование или да са включени в курсове за ограмотяване, или пък да са включени във вечерна/самостоятелна форма на обучение. Децата под 16 години трябва да посещават редовно детските и учебни учебни заведения.

Според Наредба №29 месечната наемна цена за 1 кв.м от общинско социално жилище ще бъде 0.60 лева, която ще се актуализира всяка година с размера на инфлацията за периода. Подборно са посочени наемните правоотношения и при какви условия те ще се прекратяват.


Димитър КИРИЛОВ