Търсене

Начало Интервю Татяна ДОЧЕВА: Изградили сме международна мрежа от партньорски училища в над 10 страни
Татяна ДОЧЕВА: Изградили сме международна мрежа от партньорски училища в над 10 страни
07 June 2017

Татяна Дочева е директор на СУ „Христо Ботев“ в Кубрат от 1984 година. Завършила е „Педагогика“ и „История“ в СУ „Свети Климент Охридски“, има допълнителна квалификация за начален учител с английски език. Специализирала е „Организация и управление на образованието“.


07_06_2017_do4eva-1.jpgУчаствала е в редица курсове, проекти по проблемите на гражданското образование и правата на детето, управление на училището в пазарни условия, програми „Коменски“, „Еразъм“, „Джуниър Ачийвмънт“. Ръководител е на българския екип по международен проект „Job circle“ към програма „Леонардо да Винчи“. Носител е на награди „Неофит Рилски“, „За принос в развитието на международните връзки на община Кубрат“ – почетна награда на Общински съвет, „Директор на годината“ на Съюза на българските учители.


Г-жо Дочева, в края сме на една много динамична и натоварена учебна година, в която влезе в сила новият Закон за предучилищното и училищното образование. Какви бяха предизвикателствата пред СУ „Христо Ботев“ и пред Вас лично като директор?

Трябваше преди всичко да се запознаем с всички нови документи и изисквания, с промените и новите правила и да помогнем на колегите, учениците и родителите да се запознаят с тях. Това осигури на училището бързо ориентиране в новата обстановка, за да продължи да утвърждава своите позиции и да печели доверието на родителите, които ни поверяват децата си.

Предстои ни решаваща година, когато успешният нов прием на ученици в 8 и 9 клас ще определи бъдещата посока на развитие на училището.


Каква оценка ще дадете за работата на учениците и преподавателите през учебната година – в какво се справиха и в какво не успяха?

И тази година учениците с помощта на учителите и благодарение на своя труд записаха своите успехи в много конкурси, състезания, посветиха се на благородни каузи. Отдавам дължимото на учителския колектив за амбицията, желанието за работа, непрекъснато усъвършенстване и повишаване на квалификацията.


СУ „Христо Ботев“ е не само най-голямото, но и с най-модерната база училище в общината. Как финансирате такива проекти?

Благодарение на запазения интерес към училището и неговите 640 ученици получаваме нужното държавно финансиране. Но само това нямаше да бъде достатъчно, ако училището не беше привлякло допълнително финансиране по различни национални и международни програми, което само за тази година е в размер на 30 000 лева.


Като човек, който от дълги годни работи с сферата на образованието, къде виждате препъникамъните на нашата образователна система, за да бъде тя успешна и изпълняваща очакванията на обществото?

Признавайки правото на държавата да задава образователната рамка и да поставя изисквания под формата на държавни образователни стандарти, считам, че по-голяма автономия на училището по отношение на учебните програми, училищните учебни планове, времевата организация на учебните часове, формата на преподаване и сформиране на класовете ще доведе до желаната промяна.

Друга тревожна тенденция, която наблюдавам в годините е, че въпреки навлизането на технологиите, училището страда все повече от лавината на бюрократични справки и дейности, които го заливат. Освобождаването му от тях ще даде възможност на учителите да отделят повече време за преподаване и за учениците, което ще доведе и до по-добри резултати.


Голяма част от обществото е скептично по отношение на образованието. Вие имате ли притеснения в този смисъл?

Да – когато това недоверие се пренася от семейството, от цялата социална среда към учениците и разколебава тяхната увереност в собствените сили и че могат да успеят със знанията и труда си. Не – когато виждам успехите на учениците и учителите, както на тези изявили се на национални и международни конкурси, така и на тези, постигнали своите ежедневни победи с трудностите.


Носител сте на много награди за постигнати успехи в работата Ви. Кой е най-големият Ви успех, най-скъпата Ви победа?

Това, че днес училището има своето име и е разпознаваемо в страната. То има и своята международна мрежа от партньорски училища в над 10 страни. Учениците и учителите му имат самочувствието на успяващи хора.


Правим това интервю в навечерието на патронния празник на училището. Какво е Вашето обръщение и пожелание към учениците и педагозите?

На учениците искам да кажа да вярват в себе си, в своите учители и в силата на знанието.

На колегите, с които постигнахме много успехи през годините, пожелавам да продължават да работят с амбиция, оптимизъм и поглед напред.

 

Анка ВАСИЛЕВА