shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.04.2018 г.
ekip7-small-2018-4-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Три фирми искат да контролират ремонта в жк „Орел“
16 June 2017

 

 

В сряда, 14 юни, общинска комисия с председател зам.-кмета Галина Георгиева започна отварянето на офертите на кандидатите за извършване на независим строителен надзор във връзка със строително-ремонтните работи по проект „Паркоустрояване на зелените площи в квартал „Орел“ - Разград.

 

 

 

До крайния срок документите си бяха подали три дружества: „Дема“ ЕООД - Варна, „Обединение Стройнорм – Ати 2017“ - София и ДЗЗД „Пътконсулт 2000 - „Консулт 64“, включващи дружества от София и Шумен.

След разглеждане на документацията за допустимост и техническите характеристики ще бъде обявена и датата за отваряне на пликовете с ценовите предложения. Критериите за формиране на крайните оценки са два – организация за изпълнение на поръчката е с тежест 60 точки, а цената - 40.

Обществената поръчка е с прогнозна стойност 124 273.65 лева без ДДС.

Офертите за по-апетитната поръчка – за определяне на изпълнители за извършване на СМР по проекта, която е на обща стойност 4 573 141.78 лева без ДДС, ще бъдат отворени на 23 юни от 10.30 часа.