Търсене

Начало Искам думата Тенденциозна статия срещу Автото, целяща антиреклама на най-старото професионално училище
Тенденциозна статия срещу Автото, целяща антиреклама на най-старото професионално училище
26 June 2017

 

 

Настоящият материал е опровержение на статията на г-жа Антония Кирилова „Ученици от Спортното и Автото - последни на матурите“ (брой 69/4076 от 23 юни 2017 г.), съдържаща некоректни изводи за резултатите от ДЗИ.

Учителският колектив на училището изразява своето възмущение от публикацията, която е отрицание на техните усилия и професионализъм.

 

 

 

В статията са публикувани данни за резултатите от държавните зрелостни изпити по български език и литература, съпроводени с неправилна гледна точка – първа грешка. Макар и от ниските за областта, резултатите са положителни и са по-високи в сравнение с предходните години.

В статията липсва информация за втория изпит. На г-жа Кирилова не е известно, че вторият изпит на учениците е теория и практика на специалността. Резултатите ни са много добри и отлични, но за това - нито дума.

Целта на журналистическите материали не би трябвало да бъде суха фактология, повърхностни анализи и най-вече манипулация на общественото мнение. Защо не се вниква в същината на проблемите, а умишлено се поставят злепоставящи заглавия на уводни статии? Защо, господа журналисти, не отчитате факта, че за огромна част от възпитаниците ни българският език не е майчин? Защо не отчитате факта, че тези ученици са дошли в училището ни, за да получат професия, а не за да продължат образованието си във ВУЗ? Докога ще продължават некоректните класации с резултатите от ДЗИ? Всеки достатъчно образован и интелигентен човек е наясно защо огромна част от нацията ни е недостатъчно образована и най-вече какво е езиковото ниво на голяма част от учениците, завършващи основно образование. За това постоянно се алармира в страната.

Постижение е, когато почти неграмотни ученици чрез езиковата си подготовка в горна училищна степен се изведат до ниво, позволяващо положителен резултат на ДЗИ по БЕЛ. Постижение е, когато липсва базисна езикова грамотност от основното училище, но тя се наваксва чрез огромен труд и професионализъм от учителите в гимназиален етап.

Това не се вижда от авторката на въпросната статия, а и защо ли? Всеки може да публикува данни и да оплюва учебно заведение, но не всеки може да направи верен и задълбочен анализ на резултатите. За това се изисква представа за учебен процес, за последователност в ограмотяването, за типа ученици в училищата и за какво ли още не. Липсата на знания върху тези въпроси е невежество, а то би трябвало да е неспецифично за един журналист.

На обществеността не е нужен байганьовски подход в оценката на учебните заведения, а Алекова съвест, която да анализира и оценява явленията правилно и в дълбочина.


От колектива на гимназията