Търсене

Начало Новини Закриват детските градини в Липник и Осенец
Закриват детските градини в Липник и Осенец
14 July 2017

От началото на октомври ще бъдат закрити детските градини в селата Липник и Осенец, става ясно от докладната записка на кмета Валентин Василев, която ще бъде гласувана на сесията на 27 юли. Причината за непопулярната мярка е обективна – постоянно намаляващият брой на малчуганите, които посещават тези заведения и неоправдано разходване на бюджетни средства.


Анализът показва, че ДГ „Шестте ястребинчета“ в Липник е с една ранновъзрастова група с целодневна организация на дейността. В дневника на групата за учебната 2016/2017 година са вписани 12 деца на възраст от 3 до 5 години. През последните три години е очертана трайна тенденция към драстично намаляване на средномесечната посещаемост, която в момента е 4 деца. В същото време поради различни фактори, през последните четири години разходите за издръжка постоянно се увеличават.

В докладната се уточнява, че децата от Липник могат да се пренасочват към най-близката детска градина - „Митко Палаузов“ в село Киченица, както и в други детски заведения на територията на общината според свободните места и възможностите на родителите.

В ДГ „Иглика – Осенец също има една ранновъзрастова група. И в нея записаните деца през последните години трайно намаляват и към началото на юни те са едва 12 – 10 от Осенец и 2 от Дряновец. Средномесечната посещаемост през тази учебна година обаче е едва 6 деца, се посочва в документа. Тук препоръката е децата от ДГ „Иглика“ да се пренасочат към най-близката детска градина – Здравец“ в село Гецово или в други градини според местата и родителските предпочитания.

За децата от Липник и Осенец ще бъде осигурен безплатен транспорт, пише още в докладната записка.


Димитър КИРИЛОВ