shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 18.07.2018 г.
ekip7-small-2018-7-18.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
За разкриване на две нови резидентни услуги кандидатства община Разград
07 August 2017

За разкриване на две нови услуги от резидентен тип и ремонт на два социални центъра ще кандидатства Община Разград. Подготвено е проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“ по една от приоритетните оси на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.


Основната цел е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да допринесе за предоставянето на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

По процедурата ще се финансират дейности, които са в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. Те са утвърдени от Междуведомствената работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация.

Съгласно приетите документи в община Разград следва да бъдат изградени Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 години. Проектът, изготвен от общинската администрация, предвижда да бъдат ремонтирани

Центърът за обществена подкрепа и Дневният център за деца с увреждания.

Процедурата позволява част от отпуснатите средства да бъдат използвани за закупуване на обзавеждане и оборудване, необходими за предоставяне на услугите, както и за осигуряване на достъпна архитектурна среда.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, за която Община Разград може да кандидатства, е 615 000 лева, като не се изисква съфинансиране от страна на бенефициента.

На последната сесия на местния парламент общинските съветници дадоха съгласие Община Разград да кандидатства с проектното предложение за отпускане на финансиране по програмата.

Услугите ще бъдат поддържани минимум пет години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на управляващия орган.