shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 21.09.2018 г.
ekip7-small-2018-9-21.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Омбудсман на Разград на общинска издръжка
11 October 2017

Да бъде разкрита длъжността "обществен посредник" /омбудсман/ към Община Разград и приемане на Правилник за организацията и дейността му предлагат в докладна записка общинските съветници Милена Орешкова /независима/ и Джипо Джипов /Реформаторски блок/. В документа, който вече е внесен за разглеждане в Общинския съвет, се посочва, че демократичните европейски държави отдават все по-голямо значение на извънсъдебните способи за разрешаване на възникнали конфликти между гражданите и администрацията и поради това институцията "омбудсман" набира все по-голяма актуалност.


krilov.jpg"През последните месеци в Община Разград напрежението сред гражданите придобива масов характер. Наслоява се едно общо недоволство от работата на местните власти и начинът на работа на общинските администрации. Многобройни са проблемите, които търсят своето разрешение в местната управа. Все по-силно е усещането, че гласът на гражданите не се чува от местните управници. В същия аспект е голяма част от мнението, че административното обслужване в Община Разград е неефективно", аргументират мотивите си за необходимостта от местен защитник на населението авторите на докладната. Като пример на добра практика в развитието на социалния диалог се дават 17 български градове, където е разкрита длъжността "обществен посредник".

От проекта за Правилник за организацията и дейността на бъдещия омбудсман става ясно, че той ще бъде избран от Общинския съвет чрез публичен конкурс. Право да кандидатстват ще имат пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани с високи морални качества с постоянно местоживеене в общината, висшисти с най-малко 10 години трудов стаж, като с предимство ще са завършилите специалността "Право" и "Публична администрация".

Финансовото, материалното и техническото обезпечаване на обществения посредник се осигурява от бюджета на Община Разград.

Според нас тази докладна записка ще предизвика горещ дебат в местния парламент, тъй като сама по себе си съдържа тези, които противопоставят съветниците от различните групи. Например, едва ли съветниците от ГЕРБ и останалите, които подкрепят местното управление, са съгласни с индиректното твърдение, че новото ръководство на Община Разград не се справя добре с работата си. Другото противоречие в документа е финансирането. Та кой ще повярва, че бъдещият омбудсман /ако изобщо го има в този вид/ ще бъде обективен и ще работи в услуга на недоволните от Община Разград граждани, след като заплатата му ще идва от бюджета на "неработещата добре" Община Разград.

Преди години за определен период Разград имаше обществен посредник, който обаче бе финансиран по проект. Едва ли вече някой се сеща за резултатите от дейността му, която приключи след изтичане на срока на реализацията на проекта.


Димитър КИРИЛОВ