shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 21.09.2018 г.
ekip7-small-2018-9-21.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_ekip7_170x236.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Мобилна станция от Плевен изследва миризмите в Разград
08 November 2017

 

Нови мерки за решаване на проблема с неприятните миризми в Разград предприе областният управител. Те са свързани със замерването на качеството на атмосферния въздух и установяването на вида на замърсяването.

След писмо на Гюнай Хюсмен до министъра на околната среда и водите Нено Димов с настояване за извършване на постоянен мониторинг на качеството на въздуха, в Разград е изпратена мобилна автоматична станция за измерване на качеството на атмосферния въздух.


Съоръжението на Регионалната лаборатория в Плевен на Изпълнителна агенция по околна среда извършва замервания в продължение на 72 часа – от 12 ч. на 23 октомври до 12 ч. на 26 октомври, подвижната лаборатория е ситуирана в района на двете пречиствателни станции в областния град.

По-късно от ИАОС на областния управител е предоставена информация за резултатите от изследването на мобилната лаборатория. Те сочат, че в посочения период няма надвишаване на нормите за наличие на: фини прахови частици, серен двуокис, въглероден окис, азотен окис, азотен двуокис, озон и амоняк. Превишение обаче е установено в част от периода при замерване на наличието на сероводород. При допустими 0,005 мг/куб.м на 24 октомври е измерена средна стойност от 0,017 мг/куб.м, максималната е 0,068 мг/куб.м в 13 ч. на 24 октомври. На 25 октомври нивата са средно 0,053 мг/куб.м, като най-високи са в 19 ч. – 0,298 мг/куб.м. През първите 6 часа на 26 октомври средната стойност е 0,025 мг/куб.м, а най-високата - 0,069 мг/куб.м в 7 ч.

Областният управител подготвя заповед за сформиране на експертна комисия от представители на: Областна администрация-Разград, Общинска администрация-Разград, Общински съвет-Разград и големи фирми от региона. От местната изпълнителна и законодателна власт, както и от фирмите „Амилум-България“, „Биовет-клон Разград“ и „Пилко“ изпратиха имената на своите представители за участие в заседанията на комисията. Целта на създаването на комисията е избор на система за постоянен мониторинг на качеството на въздуха, като бизнесът в лицето на трите фирми пое ангажимент и за финансова подкрепа на инициативата.