shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 9.11.2018 г.
ekip7-small-2018-11-9.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Шестокласници в ролите на инвеститори, общински съветници и природозащитници
04 December 2017

Собственик на земя, природозащитници и общински съветници дебатираха разгорещено инвестиционно намерение, свързано с екологичното равновесие и опазване на природата. Главните действащи лица, които се въплътиха в ролите на участниците в дискусията, бяха шестокласници от „Н. Й. Вапцаров“ в Разград.

04_12_2017_priroda-1.jpg

Разиграването на казуса се случи в часовете по проект „ПрироДА“: Изграждане на информирана подкрепа за Европейската екологична мрежа Натура 2000, възпитаване на обучени и знаещи поддръжници“. Той се финансира в рамките на програма LIFE на Европейския съюз в партньорство с издателство „Просвета“, Българско дружество за защита на птиците и „Просвета Либри“.

Във всяка област на страната има по едно училище, което работи по проекта. За нашата област е избрано ОУ „Н. Й. Вапцаров“, в което са формирани две групи –на ученици от шести клас с ръководител Наталия Димитрова и на ученици от седми клас с ръководител Решат Хасанов.

Шестокласниците имаха за задача да решат дали да се реализира инвестиционното предложение „Модерен комплекс за смесено жилищно обитаване и обслужващи дейности „Крайречен парк“, да се построи или не ваканционно селище в долното течение на река, което е най-богато на растителни и животински видове, голяма част от които са защитени. Учениците бяха разделени на четири групи, които трябваше пред комисия да защитят своята аргументирана позиция.

Представителите на първа група – собственик на земята и строителите на ваканционното селище, запознаха комисията с инвестиционното предложение и обещаха, че с реализирането му ще се открият нови работни места, ще се подобри инфраструктурата, ще се развие туризма, ще се подобри здравословното състояние на почиващите.

Втората група – общински съветници, одобри построяването на ваканционното селище най-вече с идеята, че ще се подобри икономическото развитие в района. Представителите на третата група – отново общински съветници, обявиха, че са против изграждането на ваканционното селище, но поддържат развитието на туризма в района. А природозащитниците – четвъртата група, се изказаха решително против изграждането на ваканционното селище поради желанието им за запазване на природата в района.

Комисията с представители от различни общности взе решение да се изгради ваканционно селище в тази защитена зона, но на място, където има най-малко защитени видове и специално внимание да се обърне за тяхното опазване. Инвеститорите се задължават да построят къщи с нови технологии, пет модерни хотела с по два вътрешни басейна, със спа центрове, в комплекса да се представят различни услуги и транспорт, задължават се да изградят и поддържат детска площадка и да залесят 70 дка нови гори.

В следващия урок „Природата – съкровище под заплаха“, децата ще изработят книга и значки с любими защитени животни. По проекта предстои пътуващо кино, както и посещение на двете групи в резервата „Сребърна“ в Силистра.


Веселина ЙОТОВА