shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 9.11.2018 г.
ekip7-small-2018-11-9.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Проектът за благоустрояване на жк „Орел“ зацикли
04 December 2017

Проектът за благоустрояването на жк „Орел“ зацикли и изгледи реализацията му да започне в следващите 4-5 месеца няма.

В началото на миналата седмица жалби до Комисия за защита на конкуренцията очаквано са внесли консорциумите „Разградски строители“ и „Обединение Разградски строители“, които въпреки че дадоха най-ниски и респективно изгодни ценови оферти, не спечелиха обществената поръчка.

04_12_2017_orel.jpg

Припомняме, че до участие в процедурата за избор на изпълнител по първата позиция от мащабния проект бяха допуснати пет фирми. Нейната прогнозна стойност е 3 914 593.98 лева без ДДС и включва изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и паркоместа, изграждане на енергоспестяващо осветление, изграждане на детски и спортни площадки в междублокови пространства в квартала.

За тази позиция Консорциум „Разградски строители“ /„ВАЛЛИ-10“ ЕООД и „Строймонтаж“ ЕАД/ предложи цена от 2 791 453.20 лева без ДДС.

Офертите на останалите фирми, отново без данък добавена стойност, бяха поне за милион повече: „Девня Трейд“ ООД - 3 877 387.88 лева, Консорциум „ПСП - Пътно строителство“ ДЗЗД - София - 3 893 646.03 лева, „Пътстрой“ - Варна ЕООД - 3 913 320.19 лева, ДЗЗД „Абритус Гардън“ /„Металпласт Инженеринг“ ЕООД и „Пътстройинженеринг -Т“ ЕАД/ - Русе - 3 799 784.95 лева.

За втората позиция, която касае изграждането и възстановяването на зелената среда в южен парк „Орел“ и е на стойност 658 547.80 лева без ДДС, се състезаваха три фирми.

„Пътстрой“ - Варна даде оферта за 657 502.39 лева, „Абритус Гардън“ - Русе за 585 348.72 лева, а Консорциум „Обединение Разградски строители“ отново бе с най-ниско предложение - 444 373.63 лева.

Противно на всякаква логика обаче, поръчката бе така зададена, че най-много точки да получат не финансово най-изгодните оферти. Основният показател в методиката за извършване на комплексна оценка бе абсолютно субективен - „Организация за изпълнение на поръчката“ носеше 60 от максималните 100 точки, 30 се даваха за „Ценово предложение, а 10 за „Срок на изпълнение“.

Странните критерии дадоха повод на общинския съветник Джипо Джипов да обяви на пресконференция, че тази обществена поръчка е направена за някого и ще се реши не на пазарен принцип, а в някой кабинет.

Последва, разбира се, и защитен контрабрифинг на кмета Валентин Василев, който отхвърли обвиненията.

Така или иначе, най-добра в „организацията за изпълнение на поръчката“ се е оказала „Абритус Гардън“ /„Металпласт Инженеринг“ ЕООД и „Пътстройинженеринг -Т“ ЕАД/ - Русе.

По първа позиция дружеството е получило 92.04 точки и е класирано на първо място. С 88 точки втори е останал консорциум „Разградски строители“.

Идентично изглеждат нещата и с класирането по втората обособена позиция – русенското ДЗЗД е получило 92.78 точки, а консорциум „Обединение Разградски строители“ с 88 точки е нареден след него.

Така нещо, което би могло да бъде направено с 3 236 000 лева от местна фирма, Общината е решила да даде на дружество с данъчен адрес извън Разград и то за 4 385 000 лева.

Решението по Закона за обществените поръчки е подписано от кмета Василев на 16 ноември. На 28 ноември Комисията за защита на конкуренцията е входирала жалби на двата консорциума срещу въпросното решение, по тях вече има и инициирани процеси.

Това означава само едно – че до окончателното приключване на обжалването, процедурата по изпълнение на проекта за благоустрояване на жк „Орел“ спира. Колко време ще отнеме оспорването никой не знае, защото има много условности. На първо място Комисията трябва да насрочи дата за производството и да се произнесе с решение по двете жалби, а предвид наближаващите празници, това едва ли ще се случи до края на тази година. Второ, каквото и да е решението на КЗК и когато и да излезе, то ще бъде обжалвано в съда – ако не консорциумите, от Община Разград. След като жалбата бъде депозирана, ще се чака за насрочване на дело, а след това и за произнасяне по него в законоустановените срокове.

И така, в най-добрия случай процедурата може да бъде задвижена отново най-рано напролет.

Притеснителен в тази връзка е и още един факт - в споразумението за реализация на инвестиционната програма, със средства по която трябва да се финансира проектът за жк „Орел“, има срокове. Има и клаузи, в които е записано, че ако тези срокове не бъдат спазени, управляващият орган може да ревизира безвъзмездната финансова помощ и разликите ще следва да бъдат поети като собствен принос от Общината. Най-близката дата, с която кметът трябва да се съобрази, е 30 юни 2018 година.

Припомняме, че благоустрояването на жк „Орел“ е част от инвестиционната програма на община Разград, която е на обща стойност 20 013 781.70 лева и бе одобрена по ОП „Региони в растеж 2014-2020 г“. 19 829481.70 лева от тях ще бъдат безвъзмездна финансова помощ, а останалите средства ще бъдат осигурени от местния бюджет.

Освен ако със специфичните си методики за оценка на изпълнители на обществени поръчки община Разград не си е вкарала автогол.

 

Мила КЮЛЮМОВА