Търсене

Начало Новини Изграждат преходно и наблюдавано жилище в Разград
Изграждат преходно и наблюдавано жилище в Разград
06 December 2017

Разкриване на две нови услуги от резидентен тип и ремонт на два социални центъра с цел увеличаване на техния капацитет предвижда нов проект на стойност 615 000 лева, съобщи кметът на община Разград д-р Валентин Василев.


06_12_2017_cop.jpgПроектното предложение „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“ се финансира по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

Основната цел е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, която да допринесе за предоставянето на нов вид услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

Предстои да се извърши ремонт на функциониращия Център за обществена подкрепа в Разград, който се намира до автогарата, за да с увеличи неговия капацитет от 45 на 100 места.

Заложена е реконструкция на Дневния център за деца с увреждания, позициониран в бившия дом „Майка и дете“ в жилищен комплекс „Орел“. След обновяването социалното заведение ще има капацитет от 30 места и ще предоставя консултативни услуги на 60 деца.

По проекта ще бъде разкрито Преходно жилище за осем младежи от 15 до 18-годишна възраст, което ще се помещава на улица „Трапезица“ 1 в неизползваемата част от сградата на Центъра за ученическо техническо и научно творчество.

Другата нова социална услуга ще бъде Наблюдавано жилище за четирима младежи от 18 до 21-годишна възраст, което ще бъде обособено в апартамент в ж.к. Орел, бл. 28, вх. Б, ет.1, ап.1.

Заложени са разходи за ремонт, обзавеждане и осигуряване на достъпна архитектурна среда на сградите, в които се предоставят съществуващите и новите социални услуги.

Реализацията на проекта ще съдейства за гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа, според индивидуалните им потребности, чрез подобряване на предоставяните вече услуги, разширяване на капацитета им и разкриването на нови услуги.