Търсене

Начало Искам думата Селата в община Разград са подложени на безогледна дискриминация
Селата в община Разград са подложени на безогледна дискриминация
05 January 2018

 

 

Бог високо, цар далеко – ето Ви точна фраза, отразяваща трайното негативно отношение на властимащите /и преди, и сега!/ в Община Разград и кметство Благоево към населението на една махала/квартал на Благоево. На книга Община Разград има за приоритет „подобряването на инфраструктурата на малките населени места“, но изглежда този приоритет е валиден само за някои от населените места.

 

 

 

От предпоследния мандат на Денчо Бояджиев и от сегашния на Валентин Василев занимаваме общинската администрация и кмета на Благоево Момчил Мизурски с липсата на асфалтова настилка и разрушена каменна основа на улиците „Вит“ и „Ангел Ковачев“. От години говорим и за лошото техническо състояние на двата моста на улица „Вит“ и липсата на предпазни канавки преди тях. На първия мост от три години виси парапетът на една страна и преди два месеца вече се е откъснал и е паднал в дерето преди моста, създавайки възможност за заприщване на дерето при обилни валежи. Като нищо от необезопасения мост през зимата може да падне човек, животно или автомобил. Особена опасности има за пропадане на деца, които по тъмно сутрин отиват и вечер се прибират от училище. Ако някой падне от моста, виновните за инцидента поименно отсега са известни. Но нали все пак е вмажно да се премахнат предпоставките за възможен инцидент, а не след него да сочим виновници?...

Бездействието е пълно от шест години. На последните две обсъждания на бюджета на община Разград - за 2016 и 2017 година, представихме за пореден път тези проблеми с подписка от живеещите в квартала с настояване да се предвидят средства за тези неотложни ремонти. Уви, отново бездушието надделя. Разходите за потрошените ни автомобили от разрушената калдъръмена настилка остават за нас. Отново настояваме за бюджетната 2018 година Община Разград да предвиди средства за тези ремонти. За това ще настояваме и при обсъждането на новия бюджет.

Проблемите в село Благоево не са един или два. Оградата на църквата е съборена от много време на две места. С дарения и със средства на митрополията църковното настоятелство успя да ремонтира вътрешно църквата, но за възстановяване на оградата няма средства.

Довеждащата тръба на водата до Съзлъшката чешма от 4-5 години е открита на повърхността от ерозията на повърхностните дъждовни води. По тръбата ежедневно преминават хора, животни, селскостопанска техника и сметосъбиращите автомобили. Това състояние всеки момент може да доведе до прекъсване на тръбата и спиранe на водоподаването към чешмата. А тя се ползва от голяма част от населението за пиене и домакински нужди и за водопой на животните от района. Реална възможност при нарушение целостта на тръбата е в нея да попаднат елементи, които да доведат до заболяване на ползващите водата за пиене.

Читалището с пропаднал покрив от 20 години е неизползваемо и грози центъра. Началното училище е необитаемо, със строшени стъкла и дограма на много места. За него също трябва да се вземе някакво решение.

Всички тези проблеми изискват финансиране. А него го няма, защото Община Разград в лицето на кмета и общинските съветници се отнасят с пренебрежение към проблемите на Благоево – независимо, че за тези проблеми са им напомняни ежегодно.

От отчета на кмета на Разград пред вестник „Eкип 7“ се вижда, че през 2017 година са инвестирани повече от 36 милиони лева в подобряване на инфраструктурата на град Разград, за училища, детски градини и други. Чудесно! Направено е много. Обаче в този отчет е записано: „Ремонт на улици в населените места от община Разград 152 183.00 лева“. Това са разходваните средства за 21 села от общината за 2017 година, което представлява 0.42% от бюджета на общината. Населението на община Разград, по данни от 2015 година, е около 54 000 жители, от които в Разград 36000 /дори и по-малко/, а останалите 21 села имат около 19000 жители - което е 35% от населението на общината. За 35% от населението - редовни данъкоплатци, са отделени едва 0.42% от средствата. Те са крайно недостатъчни и лишаващи кметовете от инициатива по места. Това е фалшивият приоритет на Община Разград. Това е пренебрежение към проблемите на живущите извън Разград. Това не е грешка – това е трайна политика на Общината.

Отново настояваме за решаване на изложените проблеми на село Благоево. Общината да предвиди необходимите средства за 2018 и 2019 година и поетапно да финансира необходимите ремонти!


Николай МЕЧЕВ