shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.01.2019 г.
ekip7-small-2019-1-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
 
Начало
Д-р Надие Карагьозова представя образователния модел „Усмивко и сърдитко“
10 January 2018

 

 

Образователният модел „Усмивко и сърдитко“ за снижаване на агресивността при деца от 5 до 7-годишна възраст ще бъде представен пред педагогическата общност в Разградска област. Разработката е дело на д-р Надие Карагьозова, която е магистър по педагогика и връзки с обществеността, има докторска степен в направлението „Организация и управление на комуникациите и информационните науки“.

 

 

 

В момента е секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Кубрат и работи с деца в конфликт със закона.

Моделът, който е част от нейната дисертация, включва знакови стимули за позитивна подкрепа и оценяване на поведението на детето и осем образователни игри за разширяване на емоционалната интелигентност. Образователният подход ще бъде популяризиран на кръгли маси и работни срещи, които ще се организират с подкрепата на Регионално управление на образованието в Разград и Областна администрация.

Д-р Карагьозова има идея и за провеждане на „Час по щастие“ в училищата. Тя е разработила 40 теми, които са разпратени до учебните заведения в региона и според тяхната необходимост ще се разглеждат избрани теми, които са базирани на позитивната педагогика.

Ценни съвети за възпитанието на децата чрез добрия личен пример и използване на утвърждаващи словесни форми секретарят на комисията е синтезирала в наръчника „Малки стъпки, големи ползи“. Изданието беше представено вчера в Детския отдел на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“. На срещата присъстваха педагози, психолози и общественици от Кубрат, Лозница, Самуил, Осенец и Разград.

Авторът разказа, че помагалото е разделено на три части, първата от които акцентира върху необходимостта от изграждане на силна емоционална връзка между родителите и техните деца.

Втората глава насочва вниманието на читателите към училищната среда и сътрудничество между всички участници в образователния процес.

Третата част на наръчника включва послания, писани от децата от клуб „Емпатия“, които участват в превантивните дейности на МКБППМН. Чрез страниците на изданието те дават своите предложения как заедно да направим светът по-приятно място, в което да живеем в мир, разбирателство и хармония.


Антония КИРИЛОВА