Търсене

Начало Искам думата Община Разград осигурява условия за инвеститорите, те избират кога и как ще стартират проекта си!
Община Разград осигурява условия за инвеститорите, те избират кога и как ще стартират проекта си!
10 January 2018

 

Всеки инвеститор, чието инвестиционно намерение за реализиране на инвестиции на територията на Бизнес зона „Перистър“ е получило положително становище на заседание на Комисията по чл.3 от Наредба № 21 за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост, на територията на „Бизнес зона „Перистър“ в Разград, има възможност да участва в последващо насрочен търг за учредяване вещно право на строеж за конкретен поземлен имот, частна общинска собственост, находящ се на територията на зоната.

 

 

Кандидатът инвеститор подава заявление за инвестиционно намерение, но няма нормативна рамка, която да го задължи да участва в процедурата по учредяване право на строеж чрез търг с тайно наддаване, с което, разбира се, и някои от кандидатите спекулират.

Относно инвестиционното намерение за изграждане на предприятие за производство на ароматизатори /парфюми/ за автомобили, инвеститорът е информирал Община Разград, че все още проявява интерес и ще предприеме стъпки на по-късен етап, като отлагането е обосновал с реализирано пробно производство в по-малък обем на посочените артикули.

Върху цитирания „буренясал“ имот вече е учредено вещно право на строеж на инвеститор след проведена тръжна процедура, като част от параметрите на тръжната документация регламентират и срокове за изграждане и въвеждане на новоизградените обекти в експлоатация, като в никакъв случай Община Разград не може да принуди инвеститора в кой момент да стартира строително-монтажните работи в рамките на срока на договора (предвид и необходимите срокове за изготвяне и съгласуване на работни технически проекти).


Пресцентър на Община Разград