shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.01.2019 г.
ekip7-small-2019-1-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
 
Начало
Областният управител връща решението за даряване на лъвчетата в Пазарджик
12 January 2018

 

 

Областният управител Гюнай Хюсмен върна за ново обсъждане решението на Общински съвет-Разград за прехвърляне чрез дарение на община Пазарджик на двете лъвчета, родени на 8 септември 2017 г. Решението бе взето по внесена от кмета Валентин Василев докладна записка. След това обаче то бе атакувано от неправителствени организации, настояващи животните да отидат в Холандия, а премиерът прие исканията им.

 

 

 

Основанията на областния управител са, че решението е незаконосъобразно, тъй като в него липсват мотиви то да бъде прието, не са представени и доказателства, че лъвчетата Масуд и Терез са собственост на Община Разград.
„За протокола Община Разград се легитимира като собственик на лъвчетата, единствено и само с издадените им паспорти по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Паспортите са издадени едва след транспортирането им за лечение в клиника „Добро хрумване“ - София на 27 октомври. Видно от записаното по протокола, в хода на обсъжданията е установено, че общината не е издала акт за приплоди на родените лъвчета, които актове представляват документа, доказващ правото й на собственост върху животните. Към момента на вземане на решението за извършване на дарението, Общината не се легитимира по надлежния ред като техен собственик, поради което решението за прехвърляне правото на собственост, чрез дарение върху два екземпляра от вида Lion ( Panthera leo), представляващи две лъвчета, родени на 8 септември, не може да произведе целения прехвърлителен ефект в полза на приобретателя - Община Пазарджик, с оглед на това, че никой не може да прехвърли права, с които не разполага. Издадените паспорти не удостоверяват собствеността върху лъвчетата“, се казва в писмото на областния управител, с което той уведомява председателя на Общинския съвет за връщането на решението за ново обсъждане.

„В приетото решение, предмет на настоящия контрол, не са посочени и фактическите основания, мотивирали общинския съвет да го приеме. Т.е. липсват мотиви, а липсата на мотиви в съответния административен акт е достатъчно основание за неговата незаконосъобразност. Липсват мотиви и от страна на съответните постоянни комисии за вземане на това решение. В разискванията преди приемането на решението става ясно, че Община Разград на 9 ноември 2017 г. е подписала Меморандум за сътрудничество с Фондация „Четири лапи“ и съгласно чл. 2 от същия , последната е поела ангажимент за намиране на подходящ дом и за петте екземпляра от вида лъв, намиращи се в общинския зоокът. На 15 декември 2017 г. в Общината е получено потвърждение от Холандски спасителен център, в което се заявява желание да получат собствеността върху три от лъвовете. На вниманието на общинските съветници е представено и писмо от същата дата на Фондация „Четири лапи“, относно състоянието на Зоопарк „Острова“ в град Пазарджик, със заключение, че същият няма физическа и техническа възможност за настаняването и отглеждането на лъвчетата към този момент. В разискването преди приемането му липсват правно издържани изявления. В този смисъл следва да се приеме, че съдържащите се мотиви в провелите се обсъждания по докладната записка са противоречиви, което на практика представлява липса на мотиви“, аргументира се още областният управител.

От писмото му става ясно още, че към проекторешението не са приложени доказателства „по смисъла на чл. 7, 8 и 9 от Наредба № 6 от 23 октомври 2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини и центрове за отглеждане и размножаване на защитени видове животни на министъра на околната среда и водите. Заложените в Наредбата изисквания са задължителни и минимални за удовлетворяване на биологични необходимости и за запазването и размножаването им като вид. В заявлението се цитира, че зоопарк „Острова“ е обособен като предприятие с личен състав и структура и има издаден лиценз № 14/09.02.2009 г. на МОСВ, а през 2015 г. е прелицензиран. Лицензите не са приложени към подаденото от кмета на община Пазарджик заявление.

Съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местна администрация върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

 

 

П.П. Междувременно стана ясно, че 12-годишната разградска лъвица Рая е родила преждевременно мъртво лъвче. Както "Екип 7" писа, през декември бременната лъвица и нейният партньор Хектор бяха транспортирани в софийския зоопарк от представители на фондация "Четири лапи". Идеята беше да се осигурят по-добри условия за раждането. Според зооспециалистите причините лъвчето да не се роди живо е фактът, че Рая и Хектор са брат и сестра, а освен това лъвицата е в напреднала възраст.
 

Лъвски номера

Решението на областния управител да върне решението на Общинския съвет в Разград като незаконосъобразно е законно и в неговите правомощия.

Посочените мотиви, с които той мотивира решението си обаче не звучат много убедително.

Как така липсват мотиви за гласуването на местния парламент? Та нали в докладната записка на кмета Валентин Василев бе посочено, че лично кметът на Пазарджик е поискал писмено двете лъвчета за нуждите на лицензирания общински зоопарк "Острова". А желанието на Община Разград е час по-скоро да им намери дом...

Другият мотив за стопиране на решението е, че Общината нямала доказателства, че е собственик на лъвчетата е още повече "търсене на теле под вол". Как така не е собственик на малките, като в същото време е собственик на техните родители?

Всъщност, струва ни се, че актът на областния управител е опит да измъкване от ситуацията. Тя беше създадена първо от протестиращите в София природозащитници, които направиха от "мухата слон", а после и от самия премиер Бойко Борисов, който, за да парира протестите им, публично обяви, че лъвчетата нямало да ходят в Пазарджик.

Всъщност, де факто и де юре решението на ОбС си е законно и по нищо не се отличава от много други подобни решения.

Тъй като няма как в момента двете лъвчета да бъдат конфискувани в полза на държавата, следващият ход вероятно ще бъде общинските съветници да бъдат убеждавани колко добре ще се чувстват Масуд и Терез в Холандия, за да бъдат мотивирани да си променят решението.

Така че може и да сме досадили на уважаемите читатели с "лъвската" тема, но няма как - ще продължаваме да я следим и отразяваме, защото по всичко личи, че още дълго време управниците ще се занимават с проблемите на лъвовете. Пък дано, след като ги решат, им остане време да помислят повече и за хората...


Димитър КИРИЛОВ