Търсене

Начало Искам думата Някои съображения и предложения за девиз на Разград
Някои съображения и предложения за девиз на Разград
05 February 2018

Неотдавна на заседание на комисията по култура общинските съветници в Разград изразиха резерви към единственото предложение за девиз на Разград /група граждани предложиха мисълта на Левски „Дързост и постоянство“ - част от негово писмо/. Кметът д-р Валентин Василев според мен правилно оттегли докладната си записка по този повод и така се даде възможност за набиране на нови предложения – нещо, което вече се прави чрез „Екип 7“, и в крайна сметка за по-добър избор.


Девизи на други градове


Бургас: Труд и култура

Варна: Расте и хубавее

Велико Търново: Цъфти, расте, укрепва и младее

Враца: Град като Балкана – древен и млад

Габрово: Труд и постоянство

Кърджали: Почитай миналото, гради бъдещето

Монтана: Диана – покровителка на Монтана

Пазарджик: Труд и производство

Пловдив: Древен и вечен

Русе: Град на свободния дух

Силистра: Скъпа и свещена

София: Расте, но не старее /първият девиз на София е бил „Расте, не старее“, но после фаталисти преброили, че буквите са 13 и логото станало „Расте, но не старее“. То е по образец на парижкия девиз „Плава, но не потъва“/.

Търговище: Бях, съм, ще бъда

Хасково: Достойнство и вяра

Шумен: Шумен безшумно твори

Ямбол: Ида от древността – отивам в бъдещето

Във връзка с това искам да изкажа някои съображения по повод на първото официално предложения и да се възползвам от възможността да предложа и аз от своя страна два варианта за девиз на нашия град

05_02_2018_gerb.jpg

Предложеният девиз на Разград „Дързост и постоянство“ не е точно цитиран от писмото на Левски /там не е „Дързост и постоянство“, а е „Дързост! Постоянство!“/ и е изваден от контекста, а той насочва към освобождението на България. Вгледайте се внимателно! Ето писмото на Левски.


1872, 4 ап(рил), Бъл(гарско)

Братя членове на ЧБРК!

Чрез Стамболлу Мехмет Ефенди

Изпращам ви печатни разписки 94 листа с по-първите ви за 24. Всичките деветдесет и четири, първите от брой 50-73, а сегашните от брой 137—191 частни, а общи частни комитетски от брой 22 до 43.

Ще ги давате според чорбаджийските печатни писма [1] и всекиму, който желае от сърце да се жертва пред Олтара на народния жертвеник.

Честно всекиму ще давате от частните, а когато една община, т.е. някой частен комитет дава от общо събраните пари, ще давате от общите, ще пишете по ред: в Българско, ден, месец и коя година, от кого приети - от частен комитет ли или от друго лице и на кое място. Чрез кого приети, чрез частен комитет или чрез друго лице, от което място. Същото написано в листата ще се пише и в малкото късче, което остава кютук и то ще ви бъде правата сметка, която ще предавате от време на време в Централния комитет.

Вижте в простата книга примера както за/от частните комитети, така и за/от частните лица като: приехме от г-н под брой №1 в Стамболлу Мехмет Ефенди. Ще се прерязва през средата на думите и ще остават малките късчета, наречени кютук.

Брой след брой ще се дават. На всеки град или село се започва от № 1 и пр., но без имена.

Ас. Дер. Кърджала


Според времето трябва бързане!... Но и твърде умно, защото има цяла орда шпиони, пръснати по всичко Българско, и то учени магарета.

Научили сте чрез вестника за А. К., че се е убил в Русчук и нищо няма намерено в него. Изпратихме човек и разбрахме повече: просто нещо! Страхът му е причинил да не знае какво да прави. Остави името си безсмъртно. За честните хора е такава смърт! Без подписката ми да не вярвате и на печата! Попада в ръце и се преработва! Нито на вчерашния работник, защото от тая проклета шпионска орда лесно може би ще се излъже, без да знае. Ставало е и става! За Ангеловото така искам да повярвам.

Не бойте се, братя български синове, от такава смърт! Защото е най-сладка, честна и правата смърт днес за всеки българин. Дързост! И постоянство! Времето е близо, ще видим и свобода.

Същият


Тук може да се постави първият въпрос - защо думи на Левски към сливенци от Частния революционен комитет в града да бъдат девиз на Разград? Тези думи имат универсално значение в своя положителен смисъл и не отчитат спецификата на града.

Вторият въпрос е за многозначността на думата „дързост“, както е посочено в Синонимния речник на българския език. Явно Левски е имал предвид основните положителни значения на думата: себеотрицание, самоотверженост, неустрашимост, безстрашие, смелост, мъжество, решителност, хладнокръвие, самообладание.

Тази дума обаче има и отрицателни конотации: наглост, нахалство, арогантност, безочливост, безсрамие, цинизъм, предизвикателност, предизвикателство, агресивност, нескромност, дебелоочие, високомерие, надменност, самонадеяност, оскърбление, обида.

Ето сега и моите предложения за девиз.

Едното е „Градим, не разграждаме“.

Второто, на което ще акцентирам и ще обърна по-сериозно внимание, е

Достойни заедно напред“.

Обща част: достойнство.

Достойнството е нематериално благо. То принадлежи на човека от раждане. Неотчуждаемо е и непредаваемо. В класическите морални, етични, правни и политически дискусии концепцията за достойнство изразява идеята, че едно същество има право да бъде оценено и уважавано, и да бъде третирано етично.

Специфична част: заедно.

Тя се налага поради спецификата на състава на населението на Разград и набляга на неговото единение.

За третата дума „напред“, в смисъл „движение“, „положително развитие“, „път към бъдещето“, мисля, че няма нужда от по-подробно мотивиране.

Думите в предложения девиз имат само положителни значения.

Надявам се, че ще има още много други предложения и наистина ще бъде направен добър и интелигентен избор.


Проф. Пламен РАДЕВ, д.п.н.Текст под снимка


Единственото досега предложение не бе прието и изборът на девиз се отложи, за да има възможност да се обсъдят повече идеи