Търсене

Начало Искам думата Първо ще закрият детската градина в Осенец, после идва ред и на селото...
Първо ще закрият детската градина в Осенец, после идва ред и на селото...
07 February 2018

Искам да Ви разкажа няколко неща за Осенец от едно време, пък нека всеки сам си направи изводите какво се е правело навремето от властта за хората и особено за децата, т.е. за бъдещето, и какво се прави сега.

В края на XIX век, около 1897-1898 година, община Осенец, след допитване с населението и обсъждане на общоселско събрание, приема решение да дари на училището 532,5 декара нива – земеделска земя.


matio-nedelcev.jpgПрез учебната 1903/1904 г. училищното настоятелство със средствата, получени от дарената земя, закупува и раздава на всички ученици безплатно учебници. Ето как всички ученици са поставени при равно социално положение – нещо като равен старт, както сега е модерно да се казва..

По онова време голяма и благородна роля в живота на училището има училищното настоятелство. Настоятелството назначава и уволнява учителите, обсъжда бюджета, изслушва информация от директора за учебно-възпитателната работа, търси отговорност от родителите, небрежни към децата си.

От учебната 1921/22 година училищното настоятелство в Осенец купува дрехи и обувки за ученици от многодетни и бедни семейства. През 30-те години на миналия век настоятелството разкрива трапезария, където нуждаещите се ученици получават безплатно топъл обяд.

В Осенец земеразделянето и връщането на земята на собствениците се проточи дълго. Два плана за земеразделяне се отхвърлиха, не се одобриха от населението. Третият план се наложи също с пропуски. Не се върна в пълен размер земята на обществените организации, в това число и на училището. Твърдеше се, че земята не достига. Истината излезе друга. След приключване на земеразделянето остана свободна земя в размер около 5700 /пет хиляди и седемстотин/ декара. Ще поясня, че до преврата от 9 септември 1944 г. държавна собственост – земеделска земя, гори и поляни - в землището на Осенец няма. Сега Община Разград и държавата получават рента в размер на стотици хиляди лева. Като се прибавят и милионите, които Община Разград получи от дърводобива от горите, в миналото собственост, присъдена по съдебен ред на Осенец, става ясно, че пари има. Как тогава си позволяват да закриват детската градина на селото заради липса на финансови средства? А дават ли си сметка, че щетите след това закриване ще са много по-големи и нещо по-лошо – няма да са поправими!

Училищната материална база е богата. В селото се построени осем /8/ учебни сгради. Последна построена, светла и просторна, е сградата на детската градина. През последните години обаче се проявяват стремеж и усилия не да се укрепват и развиват учебните и възпитателните просветни звена, а точно обратното – да се закриват и да се съкращават учители.

Училищата и детските градини са просветните светила за селото. Какво е едно селище без училище и учители, без духовност?

Закрие ли се духовната светиня, над селото провисва тъмен облак – облакът на бездуховността.

Обществеността и населението ще положат усилия за укрепване на детската градина. Няма да допуснат да се закрие градината. Защото след нея идва ред и на училището, а след него и на селото...


Матьо НЕДЕЛЧЕВ