Търсене

Начало Искам думата За разликите между добрия мениджър и тираничния ръководител
За разликите между добрия мениджър и тираничния ръководител
07 February 2018

Явленията и казусите от ежедневието се оказват най-поучителни. Дали като пасивни наблюдатели или не, дали като част от даден колектив или не, съвсем спокойно можем да кажем, познаваме ли добрия ръководител или все още мечтаем да попаднем на такъв и да изпитаме радост и удовлетворение, че сме ръководени от човек, който успява да обедини екипа и да създаде чувството на заедност и позитивна работна среда.


07_02_2018_nadie_karagiozova.jpgТези, които са понатрупали стаж, с лекота могат да говорят по темата, ако са били на различни работни места, имат наблюдения и познават добрия или не дотам добър ръководител.

Добрият ръководител не демонстрира и не парадира с властта, която му е дадена. Той се отличава с добра професионална подготовка, притежава умения да води диалог, да разрешава по мирен път възникнали конфликти, държи се справедливо и честно с всеки един от колектива, защото добре знае, че всеки отделен служител е важна част от целия екип.

Добрият ръководител познава добре всеки свой служител, познава неговата подготовка и квалификация, поощрява и стимулира постигнатите успехи на всеки един, мотивира по-стеснителните и неуверените.

Добрият ръководител държи на експертите си, доказали се в своята работа и прави всичко необходимо да ги задържи, като ги възнаграждава достойно и осигурява възможности за тяхното кариерно развитие и усъвършенстване. Защото добрият имидж на една организация, фирма, учреждение зависи в най-голяма степен от експертите в нея, а те се изграждат с години.

Добрият ръководител знае, че обстановката, в която работят различни хора по възраст, квалификация и трудови умения и способности, трябва да е спокойна и да предразполага за работа. Уравновесената и позитивна работна среда е предпоставка за по-големи резултати и ефективност.

Добрият ръководител най-често управлява екип, който има ясна визия и води добронамерена политика, конкурентоспособна с възможности, които непрекъснато развива и разширява.

Всичко, казано дотук, описва мениджъри, които избират демократичния стил на управление.

Следващите редове описват наблюдения от ежедневието, които представят ръководители-тирани, които се отличават, както казват експертите по фирмено управление и мениджмънт, с авторитарен стил на управление. Онези ръководители, които демонстрират надменно отношение и поведение в работната среда и държат в страх подчинените си, като постоянно изразяват недоволство и се мръщят на почти всичко. Убедена съм, че познавате и такива или сте чували от ваши близки и познати, за нежеланието им да ходят на работа заради ръководителя, който постоянно е сърдит и недоволен.

С такъв управител трудно се постигат добри резултати, защото вместо енергията да се използва и насочва за творчество и продуктивност, тя отива за разрешаване на често възникващи спорове и напрежение, които често са продиктувани от самия ръководител или от негови приближени служители. В такъв колектив няма сплотеност и липсва спокойна работна атмосфера. В такъв колектив експертите не са толерирани и има деление между хората, в такъв екип има текучество на кадри.

Реших да взема отношение по темата, защото тя е една от най-обсъжданите между приятели, познати, колеги с дългогодишни наблюдения в тази посока и защото ми се иска да има повече ръководители от първия тип, които сплотяват, обединяват и развиват чувство на заедност в колектива, за да го задвижват към успеха и просперитета.


Д-р Надие КАРАГЬОЗОВА