shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 22.02.2019 г.
ekip7-small-2019-2-22.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
Обучиха местни бизнесмени и мениджъри да управляват кадри от различни поколения
09 February 2018

20 представители на бизнеса в Разград участваха в обучение, свързано с позициониране на фирмата като марка на пазара на труда, изграждане на обществен имидж и особеностите на различните поколения в работна среда.

09_02_2018_biznes-6.jpg

Семинарът се проведе по инициатива на СНЦ „Местен бизнес Разград“ и счетоводна кантора „Крестън Булмар – Разград“. В него участваха собственици и управители на фирми с различен предмет на дейност – земеделие, транспорт, строителство, печатни изделия и реклама, производство на млечни изделия, търговия в електрически материали, счетоводни услуги, производство на стоки за битово и промишлено управление, софтуерни разработки.

Водещ на обучението беше бизнес консултантът Любомир Гетов, който има дългогодишен трудов стаж в различни производствени и търговски компании, управлявал е екипи от служители и мениджъри на различно ниво.

В началото на лекцията той посочи, че за първи път в историята на човечеството рамо до рамо работят представители на четири различни поколения, което води до конфликти и представлява предпоставка за намаляване на ефективността. За да се повиши нивото на комуникация и взаимодействие е необходимо да се познават спецификите на всяко поколение.

Според класификацията, родените от 1928 до 1945 година са традиционалисти, които често управляват сериозни бизнеси и за тях е характерно да държат контрола и рядко делегират права на другите.

Следващото поколение, родено в периода от 1946 до 1964, е на бумарите, които високо ценят своята работа, уважават йерархичната структура и авторитетите.

Следващото поколение X обхваща хората, родени от 1965 до 1980 година, които са израснали сами, затова са силни индивидуалисти, но слаби екипни играчи. Те силно се влияят от материалното, защото чрез него измерват нивото на постигнатия успех. Това са хората, които в голяма степен управляват бизнеса в България и създават правила за работа и мотивационни схеми, които не са валидни за следващото поколение – Y. То обхваща младите хора, родени от 1980 до 2000 година, които са отгледани от цялата фамилия и са израснали с вродено чувство за стойност. Това поколение смята финансовият ресурс на семейството за свой, затова не бърза да започне работа и има сериозни изисквания към бъдещите си работодатели.

В момента компаниите ориентират своите продукти към тази целева група, защото младите хора от поколение Y съставляват 40% от населението в работоспособна възраст. Характерно за тях е, че материалното стимулиране не е водещ фактор при избор на работа и ако не са удовлетворени могат да сменят шест-седем работни места.

„На пазара на труда всички фирми са конкуренти, не само тези със сходен профил на вашия. Днес работодателите са поставени в ситуация да се борят помежду си за служители, а не както беше преди, те да се конкурират за работните места. Затова е толкова важно всяка фирма да продаде успешно позициите, които предлага, чрез позициониране на пазара на труда като разпознаваема марка“, разказа Гетов.

Той посъветва участниците в обучението да направят проучване сред своите служители какви са мотивите им да работят във фирмата и да пуснат клип в социалните мрежи за предимствата на компанията, за да достигнат до хората от поколение Y. Това е стъпка към изграждане на добър обществен образ, който помага за набирането на квалифициран и мотивиран персонал.

Антония КИРИЛОВА