shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.01.2019 г.
ekip7-small-2019-1-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
 
Начало
Ще строят три социални обекта в Разград за деца в неравностойно положение
12 February 2018

Община Разград обяви обществена поръчка за проектиране, строителство и авторски надзор на три социални обекта за деца в неравностойно положение. Бъдещите обекти за социални услуги са: Дневен център за деца с увреждания, който ще бъде в Центъра за настаняване от семеен тип в жк "Орел";


Преходно жилище за деца от 15 до 18 години - чрез преустройства на неизползвана част на ЦУТНТ на ул. "Трапезица; Център за обществена подкрепа - основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата с подобно предназначение на бул. "България" 4.

Поредната инициатива на Община Разград е по проект "Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 370 159.80 лева без ДДС. Три са критериите за определяне на фирмата изпълнител. С най-голяма тежест е предложената цена за свършване на работата - 60 точки от максималните 100. Следват срокът за извършване на строително-ремонтните работи - 25 т. и срок за изготвяне на инвестиционни проекти - 15 т.

Крайната дата за подаване на офертите или заявленията за участие в конкурса е 19 март, а на следващия ден от 10 часа в зала 102 на общинската администрация ще започне отварянето на пликовете.