shadravan.jpg abonament1.png
 
 


Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
Започна пролетното хигиенизиране в община Разград
13 April 2018

Ежегодно, след края на зимния период, Община Разград организира и провежда традиционна кампания за пролетно хигиенизиране на населените места. Кампанията включва организирани дни за почистване и хигиенизиране на териториите за обществено ползване в населените места с участието на граждани, фирми и обществени организации. Активно включилите се участници се стимулират от администрацията с материални награди.


Вече е издадена заповед на кмета на Разград, съгласно която е определен периодът от 16 до 30 април за пролетно хигиенизиране на населените места в общината. Със същата заповед на добре представилите се и с най-голям принос в хигиенизирането са определени награди за първо, второ и трето място за всяка категория - "Населени места", "Училища", "Детски градини", "Организации и фирми" и "Гражданско участие", както следва:

- първо място /предметна награда на стойност до 300 лв./;

- второ място /предметна награда на стойност до 200 лв./;

- трето място /предметна награда на стойност до 100 лв./.

След обявения период на кампанията за пролетно хигиенизиране комисия Община Разград ще класира участниците в хигиенизирането по следните критерии:

- за населените места: състояние на обществените озеленени площи; състояние на паркови, градински и детски съоръжения; чистота на уличните платна и прилежащите им площи; постоянно или временно завзети части от общинска земя, тротоари или зелени площи; състояние на обществените и общинските сгради и имоти.

- за училища и детски градини: състояние на вътрешните дворове и съоръженията в тях; чистота на прилежащите им улични платна и площи.

- за гражданско участие, организации и фирми: принос в облагородяването на териториите за обществено ползване, в това число изграждане на нови или възстановяване на съществуващи паркови и градински съоръжения с траен ефект.

Награждаването на класираните участници ще бъде на 9 май в рамките на инициативите за отбелязване Деня на Европа.

Община Разград ще осигури безплатни материали /найлонови чували и ръкавици/ и специализирана техника за транспортиране на отпадъци, събрани от териториите за обществено ползване в населените места /междублокови пространства, паркове, градини, сервитути на пътни артерии/.

В обявения период заявки за материали и техника ще се приемат в Община Разград на тел. 084/618 186 и в "FСC България" ЕООД – тел. 084/660 580.

За най-малките участници в кампанията, на 28 април от 9 часа в Разград ще се проведе акция "Бонбони за смет", като за всеки събран отпадък ще се предостави торбичка с лакомства на следните места: в жк "Орел"- до сградата на Община Разград; в градинката до хотел "Централ" и в градинката до обръщалото в квартал "Абритус" /Водна централа/.