shadravan.jpg abonament1.png
 
 


Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
Ново стопиране на ремонта на детски градини в Разград
13 April 2018

След първоначално забавяне от година и половина заради липса на финансиране, а после и връщане за оправяне на грешки в документацията, завчера стана ясно, че проектът /засега само част от него/ за ремонт на детските градини в Разград отново зацикля, преди да е започнал.


13_04_2018_gradina_mitko-palauzov1.jpgПричината - ден преди насроченото за 11 април отваряне на офертите по обществената поръчка на стойност 2 542 205 лева без ДДС с предмет "Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР за обновяване и реконструкция на 5 детски градини: ДГ №" "Митко Палаузов", ДГ №6 "Шестте ястребинчета", ДГ №12 "Зорница", ДГ №3 "Приказка" и ДГ №5 "Незабравка" в Комисията за защита на конкуренцията е постъпила жалба от "ДХП Инженеринг" ЕООД.

Дружеството, което досега не е участвало в процедурите, организирани от Община Разград, се е жалвало срещу разясненията, които е поискало от общинската администрация. Според Закона за обществените поръчки до произнасянето на съда всички действия по процедурата се преустановяват. Това гласи и съобщението на кмета Валентин Василев. Въпреки това в сряда в зала 102 на общинската администрация се явиха представители на няколко фирми кандидати, които явно не са прочели новината, качена към документацията в секцията "Профил на купувача".

Засега няма промени в хода на процедурата за ремонт на останалите детски градини, ясли и училища, включени в проекта. Все още обаче няма яснота за строителството на физкултурен салон на ПГПЧЕ "Екзарх Йосиф". След като първия път не се явиха кандидат изпълнители, се очакваше поръчката отново да бъде обявена, но с промени параметри. Това все още не се случва.

Целият проект е на обща стойност 9 853637 лева, които се осигуряват по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020. Крайният срок за изпълнението на всички дейности по него е 30 ноември 2019 година.


Димитър КИРИЛОВ