shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 23.01.2019 г.
ekip7-small-2019-1-23.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
 
Начало
Дискусия за демографските и социални проблеми организират Областната администрация и МТСП
16 May 2018

Заместник-министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова ще участва в среща-дискусия в областта на демографските и социални проблеми, която ще се проведе в Областната администрация утре от 15 часа. Организатори на събитието са Областната администрация и Министерството на труда и социалната политика.


Събитието е част от инициираната от МТСП поредица от работни срещи в региони в страната, чиято цел е да се обсъдят най-подходящите форми на взаимодействие и партньорство в социалната сфера, да се чуят проблемите на място, както и да се генерират идеи за повишаване жизненото равнище на населението, за мерки за насърчаване на социалното предприемачество и за преодоляване на демографската криза. Предложенията, инициативите и препоръките от срещата ще залегнат в разработваната от МТСП „Регионална демографска стратегия“, чиято цел е в най-близко бъдеще (2020 г.) да се получат видими резултати по отношение на преодоляване на неблагоприятните демографски тенденции в страната.

Освен зам.-министъра на труда и социалната политика, в срещата ще участват доц. д-р Георги Бърдаров – заместник-декан по учебните въпроси на Геолого-географския факултет на Софийския университет и съветник по демографските въпроси в МТСП, д-р Теменужка Златанова и д-р Теодора Тодорова от МТСП.

За участие са поканени представители на местната власт, териториални структури на централната изпълнителна власт, работодателски и синдикални организации и неправителствения сектор от област Разград.