shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 18.01.2019 г.
ekip7-small-2019-1-18.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
 
Начало
"Значимият възрастен - фактор в развитието на детето"
11 June 2018

„Във всеки един етап от израстването на индивида една значима фигура заема водещо място. За новороденото - родителя, в детската градина – детския педагог, в училище – директора и екипа от учители, възпитатели и педагогическият съветник и психологът, за децата извън училище това е учителят от извънучилищния център, в което детето развива своите способности.“

11_06_2018_faktor-1.jpg

С тези думи д-р Надие Карагьозова, секретар на МКБППМН – Кубрат, въведе темата на състоялата се в петък в Общински детски комплекс в Лозница кръгла маса, на която тя бе модератор. А тя бе „Значимият възрастен – фактор в развитието на детето“. Кръглата маса е първата от авторската образователна превантивна програма „Час по щастие” на д-р Карагьозова. Форумът бе открит от домакина на кръглата маса Айше Реджеб – директор на дирекция „Образование и култура“ в Лозница. Приветствие към всички участници поднесоха заместник-кметът на Община Лозница Мехмед Билялов и заместник областният управителят на Област Разград Нурие Црънгалова. Ето и участниците в кръглата маса: Айше Реджеб, д-р Надие Карагьозова Маргарита Чопакова директор на ДГ „Веселие“ – Лозница, Веселина Йотова – ст. Учител в ЦПЛР – ЦУТНТ - Разград, Румяна Костадинова, директор на СУ „Христо Ботев”, Лозница; Росен Аврамов – директор на Център за обществена подкрепа към сдружение „Жанета“ Разград, Северджан Акчова – специален педагог и Ваня Петкова – педагогически съветник към ЦОСП, Огнян Сапунджиев – инспектор в РУ МВР – Кубрат –и Зюлейха Карман – директор на ОУ „СУ Св. П. Хилендарски“ - Езерче. Участниците разкриха ролята на родителя, учителя, писхолога, социалния работник, инспектор детска педагогическа стая, обществения възпитател в развитието на детето. Активно участие в дискусията и работата на кръглата маса взе и Светла Чавеева – директор на ДГ „Лудогорче“ в Разград и Женя Калчева - инспектор в сектор „Криминална полиция“ в ОДМВР-Разград, както и присъстващите директори и учители от училища в Лозница.


Веселина ЙОТОВА