shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 20.02.2019 г.
ekip7-small-2019-2-20.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
Кризата със сметосъбирането в Кубратско продължава
11 June 2018

В петък в Разград се проведе Общо събрание на "Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Разград". То бе свикано по искане на общинското ръководство в Кубрат във връзка с кризата по сметосъбирането и сметоизвозването на твърдите битови отпадъци в града и общината, след прекратяване на договора с фирма "Еко 2015".


11_06_2018_kubrat.jpgВ писмото си Община Кубрат припомня, че през последните седем години е внесла като отчисления за тон депониран отпадък сумата от 657 765.40 лева. Като се позовава на нормативни документи кметът на Кубрат Алкин Неби настоява с тези средства да се закупят 60 съда за разделно сметосъбиране на стойност 53 298 лева и два камиона за сметосъбиране на обща стойност 522 000 лева.

Кметът на Община Разград Валентин Василев припомни, че всичките 7 общини в областта, които влизат в състава на сдружението, участват заедно в проекта "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на твърдите битови отпадъци на обща стойност 13 563 028.56 лева. Всяка от общините има дялово участие в инициативата, което ще се покрие от внесените споменати отчисления. На фона на всичко това искането на Община Кубрат е незаконосъобразно, коментира кметът на Разград.

Всичките кметове се обединиха около това тълкуване на казуса и гласуваха "против", като само Алкин Неби бе "въздържал се".

В крайна сметка бе решено кметовете на шестте общини да подкрепят с писмо до Министерството на околната среда и водите и до Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ молбата на Община Кубрат за осигуряване на целеви средства за закупуване на съдове за сметосъбиране и сметосъбираща техника.


Димитър КИРИЛОВ