shadravan.jpg abonament1.png
 
 


Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
Стоян Ненчев се опитва да манипулира обществеността
22 June 2018

В броевете на „Екип 7“ от 06.06.2018 г. и от 20.06.2018 г. бяха публикувани два материала със заглавия: „Стоян НЕНЧЕВ: Председателят на ОбС не е общински служител, ГЕРБ занимават хората с измислени проблеми“ и „Крият името на адвоката, получавал пари от Общината в Разград”. В тях освен, че се цитира името ми, се забелязва тенденция за манипулация, внушения и поднасяне на негативна и невярна информация. Ето защо бих искала да се възползвам от правото си на отговор.


22_06_2018_nadia-radoslavova-2.jpgВ първия материал невярната информация е още в заглавието – " ….ГЕРБ занимават хората с измислени проблеми”. Кметът на Община Разград и съветниците от ПП ГЕРБ не ангажират разградската общественост с „измислени и несъществуващи проблеми”, а поставят въпроси, чиито отговори биха разкрили до каква степен са били законосъобразни действията на бившия председател на ОбС-Разград – адв. Стоян Димитров Ненчев и дали той правомерно е получавал в цялост месечните си възнаграждения от Община Разград. Същият по всякакъв начин се опитва да измести темата и да манипулира обществеността, но не и да даде ясен и точен отговор на следните въпроси:

1. Освен Стоян Димитров, друг ползвал ли е неговия пропуск в сградата на Община Разград и ако е имало такива случаи, какво го е налагало. Както и дали това е ставало с негово знание и съгласие?

2. Бил ли е едновременно в сградата на Община Разград и в различни съдилища в страната? (Например на 18.12.2017г., според справките, от 14.30 ч. до 15.05ч. е бил на дело в Окръжен съд Разград, както и в сградата на общината – 13.35 ч.-15.01ч.; На 30.01.2018г. е бил на дело в РС-Шумен, което е приключило в 10,40 ч., а 10,52 ч. вече е бил в сградата на Община Разград, т.е. само след 12 минути)

На следващо място изискването на справки от съдилищата за ангажираността на адвокат Стоян Димитров по различни дела не е „мероприятие за следене и шпиониране”, а право, което може да бъде упражнено от всеки един български гражданин - чл. 24, ал.1 от Закона за достъп до обществена информация. Като бивш окръжен прокурор, в периода от 1983 г. до 1992 г., той

би следвало да знае, че „следенето и шпионирането” е от компетентността на други институции.

Що се отнася до статута и правомощията на председателя на ОбС, както и до правото му да упражнява професията си адв. Димитров отново се опитва да манипулира и да изопачава истината. В случая проблемът не е, че председателят упражнява адвокатската си дейност, нито пък в продължителността на „стоене в кабинета”, а в това, че се опитва да доказва присъствие в сградата на общината, докато е ангажиран по дела в различни съдилища.

По поставения въпрос от адв. Димитров относно сключения от кмета д-р Валентин Василев договор с външен юрист за „правни консултации” срещу 400 лева месечно:

Към Общински съвет - Разград и към неговия председател няма щат за юристконсулт. В качеството си на председател прецених, че се нуждая от консултация с външен юрист, който да има различен поглед върху внасяните в Общинския съвет материали, каквото право ми дава Чл.29 а от ЗМСМА. Стоян Димитров е общински съветник с най-много мандати в Общински съвет - Разград. Като такъв би трябвало да знае, че в общините и в общинските съвети, включително и в съседни такива на територията на област Разград, се сключват договори за правни услуги с „външен юрист”. Това се отнася и за Община Разград, и за Общинския съвет. От 2006 г. досега Общински съвет - Разград е сключил договори за правни услуги с 9 (девет) известни разградски „външни юристи”, един от които е самият адвокат Стоян Димитров, както и с 2 (две) адвокатски сдружения.

Освен това като дългогодишен юрист би следвало да знае, че договорите за правно обслужване с адвокат са граждански договори по своята същност, които са изключени от приложното поле на Закона за обществени поръчки. Те са по Приложение 2 от ЗОП, чиито праг за процедура е 70 000 лв., без ДДС. Съгласно Чл. 20, ал.4, т.2 от ЗОП правни услуги под този праг /каквато е конкретната/ се възлагат директно, като дори не се изисква сключването на писмен договор, а се доказават само с първични платежни документи /Чл.20, ал.5 от ЗОП/.

Що се отнася до конкретния размер на гражданския договор, бившия председател на ОбС като адвокат е запознат и знае, че 400 лв. е минималният размер на месечната правна услуга по договор с юридическо лице, съгласно Чл.6, т.11 от Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения.

Ето защо „съмненията за законосъобразността” на договора, както и внушенията за „аналогия по казуса с бившия директор на НДК Мирослав Боршош, който вече има неприятности с правосъдието” са най-малкото некоректни, злонамерени и лишени от правна мисъл.

По отношение името на адвоката... В наказателното право качеството „заподозрян” има лице, за което се допуска, че е извършило престъпление. Посочването на конкретен адвокат по име като „заподозрян” е равнозначно на набеждаване в престъпление, което поражда право на същия да защити правата и законните си интереси пред съда, включително и за претърпените от него имуществени и неимуществени вреди.

В случая никой не крие името на юриста, с който е сключен гражданския договор, но тъй като става дума за лични данни, то те не могат да се предоставят без съгласието на лицето - Чл. 37, ал.1, т.2 от Закона за достъп до обществена информация. Право, от което самият адвокат Стоян Димитров на 20.03.2018г., много умело, се възползва и отказа да се даде информация за делата, по които е извършил процесуално представителство.

 В заключение би било справедливо Стоян Димитров да отговори защо докато беше председател на ОбС-Разград не ползва правните услуги на юристите от Дирекция за правно-нормативно обслужване към Община Разград или самият той не представлява Общинския съвет, а сключи договор с „външен юрист” за общата сума от 1200 лева.


Надежда РАДОСЛАВОВА