Начало Искам думата Политическите пристрастия нямат място в образованието
Политическите пристрастия нямат място в образованието
06 July 2018

Причината да се възползвам от правото си на отговор са десетките телефонни обаждания, които получих от мои съселяни от село Ясеновец. Всички те бяха възмутени и обидени от начина, по който са били употребени от т.нар. „Инициативен комитет на жителите на с.Ясеновец, общ. Разград“.


06_07_2018_hasanov.jpgВсеки един от тях разказа как няколко добре познати лица са обикаляли в селото да събират подписи от хората под претекст, че „ще се закрива училището и на негово място ще се създаде социален дом“. Същите се подписвали на празни листи и едва сега от медиите се запознали със съдържанието на „Жалба от Инициативен комитет на жителите на с.Ясеновец, общ. Разград“. Изрично ме помолиха да изразя тяхното несъгласие да бъдат манипулирани и използвани от лица, целящи да задоволят свои икономически и политически цели. Може би хората, полагайки подписи на празни листи, са се предоверили и са проявили наивност, но никой няма право да си играе със страховете им и да злоупотребява с тяхната добронамереност и решителност да си запазят училището.

Аз от своя страна също от челната страница на вестник „Екип 7“ (бр.74/4227/04.07.2018 г.) и от материала, поместен в "Дарик"", узнах за притесненията на моите съселяни от село Ясеновец. Искам да уверя всеки един от тях, че никой няма подобни амбиции и никога не е била на дневен ред темата за закриването на училището. На територията на община Разград има училища, в които има недостиг на деца, но кметът на общината, за да запази тези учебни заведения, спомага за създаването на маломерни паралелки. Такъв проблем в с. Ясеновец не съществува. Ето защо е подло и недостойно шепа лица да лъжат жителите на селото и да създават изкуствено напрежение сред тях.

Отделно от това установих, че се злоупотребява с моето име и с това на Община Разград и РУО-Разград. Категорично заявявам, че нямам право и никога не бих си позволил да се намесвам в работата на институциите или да „манипулирам резултатите от конкурса“. Вероятно трябва да напомня на всички мои „доброжелатели“, че не аз, а министърът на образованието и науката организира конкурсите за директори на училища. С негова заповед се определят и членовете на комисиите, които провеждат конкурси и обявяват резултатите.

Вместо да се хвърля сянка върху избора на новоизбраните директори, е по-добре да им се даде възможност да се докажат като добри ръководители и педагози, които биха спомогнали за повишаване нивото на образованието в Област Разград.

По отношение на изнесеното от Галина Иванова - временно изпълняващия длъжността директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – с. Ясеновец. Никой не си е позволил, включително и аз, да заплашва госпожа Иванова, да й оказва натиск, да желае да заграби земеделските земи на училището или да ги отдаде на подходящ, посочен от мен арендатор. Още с встъпването ми в длъжност директор Иванова ме потърси и помоли за съдействие, тъй като имала проблеми в училището, свързани с посещаемостта на децата, с тяхната дисциплина, с липсата на заинтересованост от страна на техните родители, както и с недостига на финансови средства и лошата материално-техническа база на училищната сграда. Споделих тези нейни проблеми с хората в селото. Част от родителите веднага се ангажираха и първо решиха и учредиха Училищно настоятелство, което да подпомага дейността на учителите и на училищното ръководство. Тогава разбраха, че училището разполага със собствени земеделски земи, около 400 дка., които са отдадени под аренда от предишния директор с арендно плащане от 5,00 лв. до 30 лв. на декар за срок до 10 години. Веднага предложиха на директор Иванова да анексира тези договори, като поиска увеличаване на арендното плащане и намаляване срока на действие и при отказ от страна на арендаторите да предприеме действия за тяхното прекратяване. Нейният отговор бил „Няма да изпусна питомното, за да гоня дивото” и анексирала само някои от договорите и то за част от земите с арендно плащане в размер на 40 лв. на декар. Може би всеки, който е загрижен за морала и ценностната система на директор Иванова, трябва да се запита дали би отдал под аренда собствените си земеделски земи срещу арендно плащане от 40 лв. на декар за срок от 10 години.

По отношение професионалната работа и успехите й като директор на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – с. Ясеновец. Според изнесеното в медиите тя е постигнала много големи успехи с децата в това училище. Защо тогава през последните години на външното оценяване тези деца са с най-слаби резултати от всички училища в област Разград? Защо в повереното й училище дори децата в прогимназиален етап се затрудняват да говорят на български език и предпочитат да общуват на майчиния си език? Защо има голямо текучество в училището и повечето родители предпочитат децата им да посещават училища в град Разград? Защо децата, които продължават образованието си в друго училище, рязко повишават успеха си?

Накрая Галина Иванова би следвало да отговори и по какъв начин направи замяната на 4 дка земеделска земя, собственост на училището. По какъв критерий бяха оценени категорията и цените на замените ниви, както и кой и как взе решение за тази замяна?


Ердинч ХАСАНОВ, зам.-кмет на Община Разград