Начало Новини Наградиха разработки на трима педагози от Разградска област
Наградиха разработки на трима педагози от Разградска област
11 July 2018

Трима педагози от Разградска област са отличени в Петия международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности – за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците – 2018“.

Конкурсът се организира от Синдиката на българските учители, Фондация „Устойчиво развитие за България“, Санитарно-оздравителния комплекс „Камчия“ с подкрепата на Министерството на образованието и науката.


Темата на тазгодишния конкурс беше „Гражданското образование – формиране на ценностни нагласи у младото поколение“. С авторски разработки участваха близо 150 педагози и специалисти от училища, центрове за подкрепа на личностното развитие, центрове за приобщаващо образование, директори, студенти от педагогически факултети от цялата страна и чужбина.

Трудовете на участниците оценява жури с председател проф. Нели Бояджиева и членове – Величка Николова, Деница Танева и доц. Емилия Лазарова-Генчева.

Една от специалните награди в конкурса е присъдена на секретаря на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Кубрат Надие Карагьозова. Тя заслужи приза на 144-то СОУ „Народни будители“ – София за разработката си „Ролята на клуб „Емпатия“ към МКБППМН-Кубрат за осъществяване на превенция сред подрастващите чрез позитивни начинания и позитивна подкрепа“. Докторът на педагогическите науки Надие Карагьозова има и грамота за есето със заглавие „За по-хуманен и мирен свят“.

Награда в раздел „Извънкласна дейност 1-12 клас“ получава Несрин Талиб – старши учител в ОУ „Христо Ботев“ в исперихското село Лудогорци за своята разработка на тема „Значението на извънкласните дейности“

Старши учителят в ПГСС „Хан Аспарух“ в Исперих Нели Тодорова има грамота за есето „Учителят – компас за всеки ученик“, с което е участвала в международния конкурс.

Призьорите ще получат своите награди на семинар за извънкласните и извънучилищни дейности като основа за качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците, който ще се проведе от 26 до 31 август в СОК „Камчия“.