Начало Новини Нова глоба за „Биовет“ - този път 55 000 лева
Нова глоба за „Биовет“ - този път 55 000 лева
11 July 2018

Няколко месеца след като Административният съд в Разград окончателно остави в сила глобата от 45 000 лева, наложена на „Биовет“ от Регионалната инспекция по околната среда и водите, дружеството е понесло нова санкция, този път за 55 000 лева.

Това става ясно от решение на Районен съд-Разград, с което миналата седмица е потвърдено наказателно постановление на ековедомството от 13 април тази година.


11_07_2018_biovet.jpgДелото е гледано по жалба на „Биовет“ АД – Пещера, с която се искало отмяна на постановлението като незаконосъобразно. След като се е запознал с материалите по производството обаче, съдът е намерил претенциите на фирмата за неоснователни.

От решението става ясно, че наказателното постановление е издадено във връзка с акт за установено административно нарушение от 18 януари тази година. Месец по-рано, на 19 декември 2017 година, била извършена проверка във връзка с контрола на емитерите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, както и заради зачестили сигнали за разпространение на специфични миризми в района на пречиствателна станция за отпадъчни води, собственост на „Биовет“.

Инспектор на РИОСВ-Русе установил превишение на индивидуалните емисионни норми на допустимо съдържание на замърсяващи вещества. Стойностите, в които те трябва да варират, били разписани в комплексното разрешително, издадено на дружеството в качеството му на оператор на Инсталация за производство на основни фармацевтични продукти.

Служителката на РИОСВ извършила проверка в пречиствателната станция на „Биовет“ в Разград, като взела проби от изхода на съоръжението. Физико-химичният им анализ, изготвен в Регионална лаборатория – Русе, отчел отклонения по пет показателя - 352 мг/л сулфати при норма 300 мг/л, неразтворени вещества - 77,0 мг/л при допустими 20 мг/л, химична потребност от кислород от 727 мг/л при норма 150 мг/л, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия - 216 мг/л при граница 30 мг/л, както и амониев азот 77,1 мг/л при норма 2,0 мг/л.

В решението, с което наложената глоба от 55 000 лева е потвърдена, съдия Константин Косев посочва, че представените от РИОСВ-Русе доказателства, няма как да бъдат оборени и очевидно отразяват действителните обстоятелства в случая.

„Наложеното наказание надхвърля значително минималния размер, но е и значително под средния законов размер. С оглед тежестта на нарушението, съдът намира че наказанието е справедливо, тъй като жалбоподателят и в предходни периоди е наказван за сходни деяния и очевидно, за да се постигне необходимия ефект, е обосновано прилагането на по-висока санкция“, се казва в решението на съда.

То може да се обжалва пред Административен съд – Разград.

Припомняме, че предходната глоба от 45 000 лева, която бе потвърдена и на последна инстанция, бе наложена от РИОСВ-Русе за това, че на 20 октомври 2016 година от „Биовет“ са допуснали разпространение на неприятни миризми извън границите на пречиствателната си станция на разстояние около 400 метра.

Размерът на глобата и тогава бе мотивиран с това, че се касае за поредно нарушение на дружеството, което продължава да не съобразява своето поведение с регламентираните правила.


Мила КЮЛЮМОВА