shadravan.jpg abonament1.png
 
 


Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
До 11 септември попълват свободните места в паралелките след VII клас
08 August 2018

251 свободни места остават след трето класиране в паралелки след VII клас в държавните и общински училища в Разградска област, показва справка на Регионалното управление на образованието.

Данните сочат, че ППМГ „Акад. Никола Обрешков“ и ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ имат по четири паралелки с максимален брой ученици – 26. НПТГ „Шандор Петьофи“ осъществи прием в пет професионални паралелки, Профилирана гимназия „Васил Левски“ в Исперих попълни на сто процента две паралелки и има една с 6 свободни места.


След трето класиране останаха единични свободни места в паралелките в VIII клас на ПГИ „Робер Шуман“. Гимназията предлага обучение в направленията „Оперативно счетоводство“ /8/, „Икономика и мениджмънт“ /6/, „Производствено обслужване в заведения за хранене и развлечения“ /7/, „Организация на туризма и свободното време“ /11/.

ПГТС „Христо Смирненски“ набира кандидати за обучение в професионалните направления – „Дограма и стъклопоставяне“ /17/, „Автомобилна мехатроника“ /15/, „Автотранспортна техника“ /12/.

11 свободни места има в паралелката „Механизация на селското стопанство“ в ПГССХВТ „Ангел Кънчев“ и 13 незаети в специалността „Агроекология“.

В ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина“ има свободни места в паралелките „Организация и технология на фризьорските услуги“ /8/ и „Организация и технология на козметичните услуги“ /12/.

След трето класиране в ПГХТБТ „Мария Кюри“ останаха 8 свободни места в „Технология в биопроизводствата“ и 17 в паралелката „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“.

В СУ „Христо Ботев“ в Цар Калоян има 10 свободни места в паралелката с профил хуманитарни науки, а в СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в Самуил има единични свободни места в паралелките с природен и икономически профил.

ПГВЗМ „Александър Стамболийски“ в Лозница набира кандидат-гимназисти за три паралелки – „Ветеринарен техник“ /20/, „ Земеделец“ /8/ и „Земеделско стопанство“ /3/.

В Професионалната гимназия в Кубрат останаха само по няколко свободни места в направленията „Малък и среден бизнес“, „Полевъдство“ и „Кетъринг“.

След трети етап на класиране в СУ „Христо Ботев“ в Кубрат има незаети места в паралелките с профили „Обществени науки“ /16/, „Природни науки“ 12/, „Чужди езици“ /1/.

В Професионалната гимназия в Кубрат остават непопълнени паралелките „Кетъринг“ /4/, „Полевъдство“ /1/ и „Малък и среден бизнес“ /1/.

Професионалната гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“ има една изцяло попълнена паралелка „Механизация на селското стопанство“, има свободни места в „Организиране на обслужването в хотелиерството“ /8/, „Икономическа информатика“ /5/ и „Земеделец“ /4/.

Част от паралелките са попълнени с деца със специални образователни потребности, които са насочени към подходящите за тях направления, съобразно здравословното им състояние, индивидуални потребности и желания.

В държавния план-прием за учебната 2018/2019 година бяха заложени 58 профилирани и професионални паралелки след завършен VII клас. Преди началото на кандидат-гимназиалната кампания беше прогнозиран недостиг на 247 ученици, за попълване на заложените паралелки бяха необходими 1320 ученици, а основно образование завършиха 1073 деца. Заради липса на достатъчно кандидати след първо класиране бяха закрити девет паралелки и една предвидена като половинка. Рекордьор в това отношение е ПГЗ „Климент Тимирязев“ в Завет, която от три планирани паралелки не успя да осъществи прием в нито една и ще започне новата учебна година с нулев прием след VII клас.

Свободните места в училищата в Разградска област ще се попълват, съгласно заповед на МОН, в срок до 11 септември.


Антония КИРИЛОВА