shadravan.jpg abonament1.png
 
 


Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
Обявиха конкурс за началник на отдел "Образование"
08 August 2018

Община Разград обяви конкурс за началник на отдел "Образование". Постът бе овакантен преди 2-3 месеца, когато тогавашният титуляр Елка Драмалиева оглави дирекция "Хуманитарни дейности". Желаещите да се издигнат в кариерата и станат държавни служители могат да подадат документите си до 16.30 часа на 16 август.


Минималните изисквания за заемане на длъжността са: висше образование - бакалавър в областта на педагогическите науки с професионални направления: теория и управление на образованието, педагогика и професионален опит - 4 години; минимален ранг за заемане на длъжността - ІІІ младши съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Освен това кандидатите трябва да познават нормативната уредба, да притежават личностни качества, комуникативност и умения за работа в екип, добри компютърни умения.

Самият конкурс е от две части: решаване на тест и интервю.

След назначаването на началник на отдел "Образование" в Община Разград остават още незаети длъжности. Според структурата на общинската администрация, която последно бе актуализирана през 2012 година, т.е. в началото на последния мандат на кмета Денчо Бояджиев, без директори продължават да са дирекциите "Правно нормативно обслужване", "Култура, спорт и туризъм". Без началник е и отдел "Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия". Незаети са и длъжностите старши експерт и главен експерт "Търговия и защита на потребителите" в дирекция "ТСУ, общинска собственост и контрол в строителството". Сред вакантните длъжности са още: главен експерт "Спорт", младши експерт "Туризъм", главен експерт "Икономическо развитие", старши експерт и главен специалист "Инвеститорски контрол" в отдел "Инвестиционни дейности".


Димитър КИРИЛОВ