shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 12.12.2018 г.
ekip7-small-2018-12-12.png

Търсене

Вход


Забравена парола
apis2.jpg
ludogorie.jpg
Начало
Обявиха конкурс за началник на отдел "Образование"
08 August 2018

Община Разград обяви конкурс за началник на отдел "Образование". Постът бе овакантен преди 2-3 месеца, когато тогавашният титуляр Елка Драмалиева оглави дирекция "Хуманитарни дейности". Желаещите да се издигнат в кариерата и станат държавни служители могат да подадат документите си до 16.30 часа на 16 август.


Минималните изисквания за заемане на длъжността са: висше образование - бакалавър в областта на педагогическите науки с професионални направления: теория и управление на образованието, педагогика и професионален опит - 4 години; минимален ранг за заемане на длъжността - ІІІ младши съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията.

Освен това кандидатите трябва да познават нормативната уредба, да притежават личностни качества, комуникативност и умения за работа в екип, добри компютърни умения.

Самият конкурс е от две части: решаване на тест и интервю.

След назначаването на началник на отдел "Образование" в Община Разград остават още незаети длъжности. Според структурата на общинската администрация, която последно бе актуализирана през 2012 година, т.е. в началото на последния мандат на кмета Денчо Бояджиев, без директори продължават да са дирекциите "Правно нормативно обслужване", "Култура, спорт и туризъм". Без началник е и отдел "Териториално и селищно устройство, кадастър и търговия". Незаети са и длъжностите старши експерт и главен експерт "Търговия и защита на потребителите" в дирекция "ТСУ, общинска собственост и контрол в строителството". Сред вакантните длъжности са още: главен експерт "Спорт", младши експерт "Туризъм", главен експерт "Икономическо развитие", старши експерт и главен специалист "Инвеститорски контрол" в отдел "Инвестиционни дейности".


Димитър КИРИЛОВ