shadravan.jpg abonament1.png
 
 
брой от 22.04.2019 г.
ekip7-small-2019-4-22.png

Търсене

Вход


Забравена парола
baner_2019_170x236.png
 
Начало
Глоби за над 150 000 лева наложи екоинспекцията заради миризмите в Разград
12 September 2018

Глоби за над 150 000 лева наложи екоинспекцията заради миризмите в Разград.

Директорът на РИОСВ-Русе инж. Любомир Атанасов е определил размерите на санкциите на четирите дружества в Разград във връзка с установените отклонения в пробите на отпадъчните им води, съобщиха вчера от пресцентъра на ведомството.


Най-солидна е текущата месечна глоба за „Биовет“АД - 88 191 лева. Тя е наложена за „превишения на индивидуалните емисионни ограничения, разписани в Комплексното разрешително по показателите: азот - амониев, неразтворени вещества, химична потребност от кислород и биохимична потребност от кислород за 5 денонощия“.

На „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, като оператор на Градската пречиствателна станция, също е определена тежка санкция в размер на 67 035 лева. Тя е за установени отклонения от емисионните ограничения, посочени в разрешителното за заустване, издадено от Басейнова дирекция „Дунавски район“ и касае показателите: неразтворени вещества, биохимична потребност от кислород за 5 денонощия и фосфор.

Текуща месечна глоба в размер на 120 лева е наложена и на „Пилко“ ЕООД, тъй като птицекланницата допуснала превишения по показател общ азот.

На „Амилум България“ ЕАД е съставен акт за административно нарушение и по-точно за неизпълнение на условие в Комплексното разрешително и допуснати превишения на максимално допустимите концентрации по показатели „активна реакция“ и „неразтворени вещества“.

От РИОСВ припомнят, че отклоненията са констатирани при изпитване на отпадъчните води

по повод постъпилите множество сигнали за неприятни миризми в града.

Контролът беше извършен в периода от 20 до 24 август от Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда в Русе.

На санкционираните дружества ще се дадат предписания да предприемат действия за достигане на определените норми за отпадъчни води в разрешителните документи, уточняват от екоинспекцията.